13. 07. 2020 Margita 23°C Prehánky

Tvorivé dielne v ÚĽUV Banská Bystrica

25.09.2019 Autor: Zuzka, Foto: uluv.sk
Miesto:Dolná 14, P.O.BOX 293, Banská Bystrica Termín: 31.10.2019 a ďalšie Mesto:Banská Bystrica Čas:- Zdroj:stránka organizátora
uluv 2

Zdroj: ÚĽUV

Tvorivé dielne prinášajú deťom, žiakom, študentom i pedagógom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, oboznámiť sa s prírodnými materiálmi a pracovnými nástrojmi a vyskúšať si jednoduché remeselné techniky.

Aktivity môžu rozvíjať manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu, slovnú zásobu, dopĺňať vyučovacie predmety ako napríklad: výtvarná výchova, estetická výchova, multikultúrna výchova, pracovné vyučovanie, dejepis, vlastiveda a ďalšie.

Cieľovou skupinu sú: deti MŠ, žiaci ZŠ, ZUŠ, študenti SŠ / VŠ, kluby / družiny, CVČ a ďalšie organizované školské kolektívy, ale aj rodinky, ak sa zozbiera viac rodín s deťmi.
Program a obsah aktivít prispôsobujeme vekovej kategórii.
Každý účastník si odnáša so sebou vlastnoručne zhotovený výrobok.

Tvorivé dielne môžete navštíviť v pracovných dňoch od 9:00 do 13:00 hodiny.
(Na základe individuálnej dohody organizujeme tvorivé dielne aj v inom čase)

  • Deti pracujú v skupinách 6 – 8 žiakov v jednej dielni.
  • Počet dielní prispôsobíme počtu žiakov.
  • Po dvoch vyučovacích hodinách práce v dielni (90 minút) sa žiaci majú možnosť vystriedať.
  • Cena jednej dielne: 27 € / do 6 žiakov / 90 minút, každý ďalší žiak + 4,50 €.
    (V cene je zahrnutá práca lektora, pracovný materiál, zapožičanie pracovných nástrojov)

Na tvorivé dielne je potrebné sa prihlásiť aspoň dva týždne vopred prostredníctvom telefónu alebo elektronickej prihlášky.
Úhradu za tvorivú dielňu prijímame aj formou kultúrnych poukazov vydaných Ministerstvom kultúry SR.

Informácie / prihlášky / vybavuje: Eva Kuníková, +421 917 822 393, eva.kunikova@uluv.sk.

Zodpovedný pracovník: Mgr. Katarína Chruščová, +421 905 732 478, katarina.chruscova@uluv.sk.

Napíšte komentár