18. 06. 2021 Vratislav/Vratislava 34°C Jasno

Letná fotosúťaž s Denníkom malého cestovateľa - ukončená

Autor: marylyn, Foto: sdetmi.com

Poznáte náš nový cestovateľský denník pre deti? Zapojte sa do veľkej letnej fotosúťaže s Denníkom malého cestovateľa a vyhrajte krásne ceny.

66099601 2775664899117235 8225236691124748288 o

Denník malého cestovateľa je knižka venovaná malým cestovateľom do 10 rokov a ponúka pre nich množstvo zábavy na cestách za dobrodružstvom. Zmestia sa do nej zážitky až na 4 výlety - dva dlhšie a dva kratšie. Je to kreatívna knižka, ktorá deti nielen zabaví, ale vďaka ktorej sa naučia aj veľa nového. Prináša námety na skúmanie a pozorovanie okolia, rôzne úlohy na riešenie a ponúka priestor aj na vlastné zápisky a kresby. Poslúži aj ako pamätníček, kam si deti môžu nalepiť fotky či rôzne zaujímavé suveníry z ciest ako kvetinku, lístok zo stromu, vstupenku či servítku. Hravo sa zmestí do každého batôžka malého cestovateľa či cestovateľky. Stvorená pre deti na cestách za dobrodružstvom. Najlepšia náhrada za tablet či mobil. :)

button kupis tu


 

Ako sa zapojiť do súťaže?

Odfoťte  sa s naším Denníkom malého cestovateľa na svojích cestách za dobrodružstvom a pošlite 1 fotku na sutaz@sdetmi.com 

Odfoťte ako ste vyplnili jeho stránky alebo ako s ním cestujete a kam. Prevedenie fotky je na vás. Podmienkou však je, aby bol na fotke Dennik malého cestovateľa.

Ako dlho trvá súťaž?

Súťaž trvá od 11. júla 2019 do 31. augusta 2019.
Všetky súťažné fotografie zaslané do súťaže budú zverejňované v albume na Facebooku - Denník malého cestovateľa

O čo súťažíte?

1. cena: Ruksak beBAG od značky Herlitz 
2. cena: Balíček detskej kozmetiky Bubchen 
3. cena: Filmový balíček Spiderman + tričko Spiderman
4. cena: Set omaľovániek Moji zeleninkoví kamaráti a Moji ovocní kamaráti
5. cena: Knižka Bratislava - hľadaj a nájdi 
6. cena: Knižka Harry Poter Tvory a netvory
7. cena: Knižka Rozprávkový šlabikár
8. cena: Knižka: Včielka Maja - Rozprávky na dobrú noc
9. cena: Knižka Pokladnica rozprávok
10. cena: Denník malého cestovateľa + knižka Vtipné hlášky našich detí + pero

Výhercovia:

1. cena: Ruksak beBAG od značky Herlitz - Martina EM Há 
2. cena: Balíček detskej kozmetiky Bubchen - Kučerová Marta
3. cena: Filmový balíček Spiderman + tričko Spiderman - Oľga Gundlová
4. cena: Set omaľovániek Moji zeleninkoví kamaráti a Moji ovocní kamaráti - Kovalíková Barbora 
5. cena: Knižka Bratislava - hľadaj a nájdi - Viera Bačková 
6. cena: Knižka Harry Poter Tvory a netvory - Zojka Vargova
7. cena: Knižka Rozprávkový šlabikár - Kosutová Helena 
8. cena: Knižka: Včielka Maja - Rozprávky na dobrú noc - Zuzana Balaziova
9. cena: Knižka Pokladnica rozprávok - Tatiana Laszlo 
10. cena: Denník malého cestovateľa + knižka Vtipné hlášky našich detí + pero - Magulová Martina 

62066594 10219544229465195 2692612674008645632 n 34d4663c35fa01b1d634bcabb9541151 61lSsu5mv6L. SX425 5bb9d40f4ed293ff447eb5d62ca1a4ed l596519
l201121 654t1 RS 20Popoluska 300 grande 226681 600 600 l93658 60814486 10214498241106491 4737271364673601536 n


Pravidlá súťaže:Všeobecné platné podmienky súťaže si prosím prečítajte tu >> Štatút súťaží sdeťmi.com.


Podmienky fotosúťaže:

1. Do súťaže sa zapojí súťažiaci tým, že v období jej trvania pošle na email sutaz@sdetmi.com JEDNU svoju fotografiu z výletu spolu s popisom, uvedením miesta jej obstarania (ďalej len „súťažné foto“) a spolu s menom a priezviskom. 

2. Súťažné foto musí spĺňať nasledujúce podmienky

  • súťažné foto musí zachycovať zreteľne viditeľné knižku Denník malého cestovateľa

Zo súťaže budú vyradené fotografie, ktoré:

  • nezodpovedajú zadanej téme súťaže;
  • obsahujú prvky násilia, pornografické prvky, či sú inak v rozpore s dobrými mravmi;
  • mohli by poškodiť dobré meno značky sdetmi.com;
  • u ktorých bol zistený podvod pri nedodržaní iných podmienok súťaže;

3. Pokiaľ budú na fotografii vyobrazené deti mladšie ako 18 rokov, nesie za zobrazený obsah fotografie plnú zodpovednosť užívateľ, ktorý do súťažnej aplikácie fotografiu nahral. Pre zaradenie do súťaže budú uznané len fotografie, ktoré viditeľne neporušujú pravidlá súťaže a spĺňajú vyššie uvedené podmienky. Vyhlasovateľ súťaže apeluje na účastníkov, aby pri obstarávaní fotografií neporušovali zákony, neriskovali a chovali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo.

4. Súťažiaci môže poslať len jedno súťažné foto. Po odoslaní je súťažné foto zaradené do súťaže a nie je možné ho už upravovať. Súťažné foto bude zverejnené po schválení do 48 h v pracovných dňoch vo fotoalbume na Facebooku Denník malého cestovateľa

5. Súťažiaci ručí za to, že je jediným autorom ním vloženej fotografie a že ním vložená fotografia neporušuje žiadne práva tretích osôb (vrátane zobrazených osôb) ani iné zákonné podmienky. Pred vložením fotografie je súťažiaci povinný overiť si, že s jej použitím v súťaži vedome súhlasili všetky tretie osoby, že boli oboznámené s pravidlami tejto súťaže a súťažiaci musí byť pripravený tento súhlas na výzvu organizátora doložiť. Súťažiaci súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu organizátorovi k tomu, že ním vložená fotografia vrátane mena autora bude zverejnená na Internete v súvislosti s touto súťažou. Účastník berie na vedomie, že raz zverejnená fotografia sa môže na Internete šíriť bez vedomia a vôle organizátora a za takéto šírenie už organizátor nezodpovedá.  


6. Súťažiaci môže svoj súhlas so zverejnením fotografie kedykoľvek v priebehu súťaže odvolať, pričom však s ohľadom na princíp súťaže nebude môcť naďalej súťažiť s odstránenou fotografiou.  

7. Súťažiaci je povinný vyhlasovateľa súťaže bezodkladne upozorniť, ak ktorákoľvek z vyobrazených osôb svoj súhlas so zverejnením fotografie odvolá, pričom však s ohľadom na princíp súťaže nebude môcť naďalej súťažiť s odstránenou fotografiou.

Napíšte komentár