20. 09. 2021 Ľuboslav(a) 18°C Oblačno

Dieťatkovo - pomáhame rozvíjať

Autor: Petula , Foto: dietatkovo.eu
Adresa:Koceľová 3, Nitra- Párovce Telefón:+421 910 954 458 E-mail:nelka@dietatkovo.eu www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Naše aktivity: Play wisely®, rozvojové terapie PRSTíky pre deti so špeciálnymi potrebami, grafomotorické kurzy, prípravné kurzy pre predškolákov, terapia hrou, filiálna terapia pre rodičov, psychologické a výchovné poradenstvo, adaptačná miniškôlka a bazálna stimulácia

Pracujeme s deťmi s rovnomerným vývinom, s oneskoreným psychomotorickým vývinom, s ľahším mentálnym a fyzickým postihnutím, poruchami autistického spektra, ADHD, ADD, NKS a iné.

Play Wisely® tvorí:

1) SENZORICKÉ AKTIVITY so špeciálnymi výučbovými kartami pre rozvoj pozornosti, rozpoznávania, pamäti a jazykových schopností.

 ​2) MOTORICKÉ CVIČENIA podporujúce obratnosť dieťaťa v oblasti hrubej motoriky a Montessori pomôcky na rozvoj jemnej motoriky.

Vekové skupiny- 0-3, 3-7 pracujeme s deťmi individuálne, skupinka 2- 4 detí.

Dostupnosť- bezplatné parkovisko v okolí

Facebook: dieťatkovo- pomáhame rozvíjať

Mapa: N 48° 18′ 48″ E 18° 4′ 50″

Mapa sa nahráva...

Napíšte komentár