Teen čitateľský klub

17.09.2018 Autor: marylyn, Foto: kniznicapetrzalka.sk
Termín: 23.11.2018 a ďalšie Mesto:Bratislava Čas:15:00 Zdroj:stránka organizátora

kniznyklubzaciatok

Teen čitateľský klub otvára dvere pre všetkých tínedžerov ktorí radi čítajú a neboja sa o prečítaných knihách debatovať ale aj počúvať názory iných. Čitateľský klub pre násťročných zameraný primárne na fantastickú a sci-fi literatúru.


Diskusné stretnutia násťročných čitateľov v priestoroch pobočky Miestnej knižnice Petržalka Prokofievova 5 o knihách, ktoré ich zaujímajú. Jeho cieľom je ponúknuť priestor pre vyslovenie a zdieľanie názorov na knihy a čítanie, taktiež rozšírenie čitateľských zručností násťročných. Čitateľských klub ponúka pre knižnicu možnosť upevniť a rozšíriť skupinu čitateľov, ktorá je zvyčajne považovaná za problematickú a neaktívnu. Prostredníctvom tém, ktoré sa týkajú ich záujmov, každodenného života atď. umožňujú posilniť predstavu knižnice ako komunitného centra, formovať ich – či už ako čitateľov alebo rozvíjajúce sa osobnosti. Východiskovými princípmi budú na žiaka zameraná výučba, komparatívny a tematologický prístup k textom, ale taktiež možné presahy do bežného správania a prežívania násťročných čitateľov.

Ciele:

  • Facilitovať v členoch klubu pohyb od sentimentálneho k diskurzívnemu čitateľovi
  • Rozšíriť a prehĺbiť čitateľskú gramotnosť násťročných čitateľov prostredníctvom (populárnej) literatúry – jej analýzy a diskusií o nej.
  • Analýza a komparácia textov určených pre danú vekovú kategóriu predovšetkým z oblasti sci-fi a fantasy žánrov.
  • Prostredníctvom techník kreatívneho písania prehlbovať pochopenie textov
  • Posilniť schopnosť kritického myslenia a kognitívnych procesov
  • Umožniť vnímať text v jeho mimotextových súvislostiach
  • Rozlišovať tematické a motivické prvky v jednotlivých textoch aj v ich vývine
  • Prostredníctvom textov rozvíjať osobnosť čitateľov, ich schopnosť výberu kníh, argumentácie, emočnej inteligencie atď.

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár