18. 09. 2021 Eugénia 20°C Prehánky

Súkromná športová materská škola

Autor: ssms, Foto: ssms.sk
Adresa:Alejová 2, 04 011 Košice Telefón:+421 907 759 254, +421 905 355 483 E-mail:sportovamaterskaskola@gmail.com www:stránka organizátora
Hodnotenie:

 Našim ideálom sú šťastné a vzdelané deti, spokojní rodičia a šťastní učitelia tréneri, lektori, personál. :-)

s detmi

Zdroj: Súkromná športová MŠ

Naša športová materská škola vznikla v roku 2013.
Dnes je modernou 4 triednou materskou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva, v ktorej pôsobí :
 • 8 učiteliek,
 • trénerka plávania,
 • trénerka baletu
 • tréner gymnastiky,
 • školská logopedička,
 • lektorka anglického jazyka,
 • dve kuchárky,
 • prevádzkový personál a
 • niekoľko externých spolupracovníkov - odborníkov.

V škole majú deti zabezpečenú stravu pripravovanú vo vlastnej školskej kuchyni, kde pripravujeme stravu v konvektomate a poskytujeme celodenný pitný režim.  
Výchovno-vzdelávací proces realizujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Týždenne deti absolvujú pravidelné tréningy plávania, gymnastiky, baletu a dennú výučbu (komunikáciu) anglického jazyka. Ako bonus starším deťom ponúkame "prípravkárom" základy čínštiny.
Venujeme sa aj sezónnym športom a aktivitám, vlastnej enviro-záhradke.
Naša materská škola je v prevádzke v pondelok až piatok od 7:00 do 17:30.

Prijímame deti od dvoch rokov.
Šport
 • 110 hodín Plávania ročne (bazén v areáli SŠMŠ)
 • 120 hodín Gymnastiky ročne
 • (telocvičňa v areáli SŠMŠ + hala Kalimero)
 • 80 hodín ročne Futbal, Florbal, Basketbal v hale Kalimero a areáli SŠMŠ
 • 40 hodín Atletika v areáli SŠMS
 • 80 hodín ročne Tanec + Balet v areáli SŠMŠ
 • Zimné športy: korčuľovanie – pravidelne počas zimy, lyžiarsky výcvik – každoročne minimálne 5 dní
 • Tance a balet
 • Dopravné ihrisko a Bicyklovanie pri areáli SŠMŠ

Environment
 • Program Zelená škola (ECO-SCHOOL)
 • Enviro kvetinovo-zeleninová záhrada v areáli SŠMŠ
 • Náučný Enviro altánok v areáli SŠMŠ

Jazyk
 • Denne dvojjazyčná výučba slovensko – anglická (150 hodín ročne)
 • Čínština – základy
 • Kvalifikovaní lektori jazykov (ANJ, NEJ, Čín. J) a športov

Jedinečnosť
 • Výchovno-vzdelavací proces v zmysle zákona
 • Denná výučba Montessori
 • Krúžky – záujmové, odborné
 • Exkurzie – príroda, knižnica, múzeá
 • Interaktívne tabule v triedach
 • Špeciálna predškolská príprava
 • Možnosť pokračovať v našich triedach na základnej škole Užhorodská 39
SportovaSkolka7

Zdroj: Súkromná športová MŠ

 

Mapa: N 48° 42′ 6″ E 21° 14′ 53″

Mapa sa nahráva...

Napíšte komentár