23. 05. 2024 Želmíra 24°C Prehánky, búrky

Centrum voľného času Košice

Autor: Maria Bodnarova, Foto: CVČ Košice, static.vesmir.sk
Adresa:Popradská 86, 040 01 Košice Telefón:055 / 641 14 11 E-mail:cvc@cvckosice.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

CVČ Košice je školským zariadením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže, kde prioritným cieľom je zachovať pozitívne ovplyvňovanie detí a mládeže.


Činnosť centra je zameraná predovšetkým na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti a mládeže. Centrum voľného  času má 7 elokovaných pracovísk. Činnosť v podobe záujmových útvarov a rôznych podujatí a aktivít prebieha na každom pracovisku. 

Centrum voľného času vytvára podmienky aj pre príležitostné aktvity, oslovuje účastníkov, ponúka výchovno-vzdelávacie aktivity pre školské kolektívy na rozvoj environmentálnych postojov a esteticko - tvorivých zručností. Vyhlasuje vlastné súťaže, organizuje programy a projekty zamerané na rozvoj záujmov. 

Záujmové útvary vedú vychovávatelia a nadšenci, ktorí so svojej záujmovej oblasti dosahujú pekné úspechy a svojim nadšením dokážu strhnúť aj svjich čenov.

Prioritou je neustále skvalitňovať úroveň ponúkaných služieb a foriem činností a tým pozitívne ovlyvňovať deti a mládež, podporovať entuziazmus a aktivity mladých ľudí v mladežníckom parlamente.

Súčasťou CVČ je aj Planetárium a hvezdáreň, ktoré pravidelne organizuje programy a podujatia pre verejnosť aj školy.

Napíšte komentár