28. 11. 2023 Henrieta

Ponitrianske múzeum

Autor: Claudinka, Foto: muzeumnitra.sk
Adresa:Štefánikova trieda 1, Nitra Telefón:+421 37 651 00 00 E-mail:info@muzeumnitra.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Ponitrianske múzeum v Nitre je múzeom regionálnym, dokumentuje vývin prírody a spoločnosti okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa v odboroch archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia a zoológia. 


Oficiálne župné múzeum založili v roku 1896. Múzeum každoročne pripravuje 20 - 25 výstav, niekoľko prednášok, besied, ale i netradičných aktivít, ako sú ukážky remeselnej výroby, folklóru, koncerty klasickej hudby atď., a aktivity múzejnej pedagogiky. Poskytuje priestor aj pre aktivity organizácií, spolkov, združení i jednotlivcv ktoré sú blízke zameraniu a poslaniu múzea. Ponitrianske múzeum spravuje Múzeum v Zlatých Moravciach a od roku 2008 objekt ľudovej architektúry Dom ľudového bývania v Šali.

Expozície:

Skvosty dávnovekého Slovenska
V roku 1993 múzeum v spolupráci s AÚ SAV v Nitre pripravilo a otvorilo expozíciu Skvosty dávnovekého Slovenska. Expozícia sprístupňuje verejnosti súbor najvzácnejších pamiatok hmotnej kultúry v dávnej minulosti Slovenska, ktoré svojimi výskumami získal AÚ SAV v Nitre. Na neveľkej ploche je sústredených vyše 2200 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka od najstarších čias jeho prítomnosti na našom území, teda od staršej doby kamennej až do 17. storočia. Expozícia je klenotnicového typu, to znamená, že výber exponátov je zameraný na predmety nevšedné, spojené s kultom, umením a predstavujú sa celé nálezové súbory, nielen výber z nich.

Výstavy:

Nitriansko v zrkadle dejín 
Výstava približuje širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí. Počiatky osídlenia, prvé stopy po prítomnosti človeka v našom regióne i na území Slovenska, dokladajú paleolitické nálezy - kamenné nástroje. Obdobie neolitu pripomínajú výrobky prvých roľníkov, najmä keramické nádoby a bronzovú dobu výtvory najstarších metalurgov. Sú tu zastúpené tiež remeselné i umelecké výtvory starých Keltov a Germánov i našich slovanských predkov.Šperky, ozdoby odevu, zbrane i predmety dennej potreby dokladajú vynaliezavosť, zručnosť a hlboké estetické cítenie ludí danej epochy. Trojrozmerné rekonštrukcie obydlí typických v jednotlivých obdobiach i významných archeologických lokalít umožnujú utvoriť si predstavu o stavebných a remeselných technikách dávnovekých ľudí. 

Život v lesných a vodných biotopoch 
Takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z okolia Nitry prezentujú druhovú pestrosť živočíchov obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. Zaujímavé sú najmä adaptácie na prostredie, ktoré sa prejavujú nielen vo sfarbení živočíchov, ale i v morfologických odchýlkach jednotlivých druhov. Na výstave je možné vidieť aj nášho najväčšieho živočícha – zubra hrivnatého, ako i najväčšie dravce, ktoré vládnu v povetrí – orla skalného a výra skalného. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

 

Otváracie hodiny >> TU

Cenník vstupného >> TU

Mapa: N 48° 18′ 48″ E 18° 5′ 17″

Mapa sa nahráva...

Napíšte komentár