06. 12. 2022 Mikuláš 6°C Dážď

CVČ Ahoj Piešťany

Autor: Zuzka, Foto: CVČ Piešťany
Adresa:Teplická 83, 921 01 Piešťany Telefón:033/7726575 E-mail:cvc.piestany@gmail.com www:stránka organizátora
Hodnotenie:

CVČ Ahoj poskytuje možnosť využitia voľného času v rôznych záujmových útvaroch.

Pre MŠ:

 • Keramika
 • Tvorivé ručičky
 • Anglický jazyk
 • Ľudové tance
 • Materáčik
 • Športová gymnastika 

Pre ZŠ:

 • Keramika I. (I. stupeň)
 • Keramika II. (II. stupeň)
 • Výtvarný krúžok
 • Dramatický
 • Nemecký jazyk
 • Anglický jazyk
 • Moderné tance - hip-hop
 • Počítačové hry
 • Kolky (dievčatá, chlapci)
 • Strelecký (D., Ch.)
 • Rybársky (D., Ch.)
 • Robotický (D., Ch.)
 • Modelársky (Ch.)
 • Mažoretky (D.)
 • Florbal (mladší žiaci, starší žiaci)
 • Stolný tenis
 • Hádzaná (D., Ch.)
 • Futbal pre dievčatá
 • Rugby, Plavecký, Šach, Bedminton, Karate 

Pre integrovaných:

 • Túlavé topánky
 • Počítačový klub 

Pre SŠ

 • Florbal

cvccvc4cvc3cvc1ahojcvc5

Napíšte komentár