Zápis detí do materských škôl v Banskej Bystrici

Zápis detí do materských škôl (MŠ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica na školský rok 2019/2020
Termín: 25.04.2019 a ďalšie
Mesto: Banská Bystrica

DOD v MŠ Stožok

MŠ Stožok organizuje pre záujemcov o prihlásenie dieťaťa do MŠ.
Termín: 03.05.2019
Mesto: Stožok

Festival detí s Krúžkami v škole

Festival detí je venovaný deťom z našich krúžkov a všetkým naším kamarátom.
Termín: 26.05.2019
Mesto: Bratislava