Blší trh

na Banskobystrickom amfiteátri Paľa Bielika.
Termín: 16.07.2019
Mesto: Banská Bystrica