30. 11. 2021 Ondrej/Andrej 4°C Sneženie

Ako sa korona podpísala na vedomostiach našich detí?

Autor: Laura , Foto: raabe.sk, PR správa
otestuj sa foto

Zdroj: raabe.sk

Situácia, kedy ostali žiaci sami doma, rodičia sa zmenili na amatérskych učiteľov a celková izolácia pri vzdelávacom procese, sa prejavili na testovaných vedomostiach deviatakov z matematiky a slovenského jazyka. Najhoršie dopadli žiaci z chudobných pomerov. Výsledky ukázali, že polovica detí sa venovala počítačovým hrám a pozeraniu filmov. Ak sa venovali matematike, chýbala im názornosť v geometrii, nerozumeli lineárnym rovniciam. V testovaní slovenčiny dosiahli najhoršie výsledky pri čítaní s porozumením. Lebo to, že polovica deviatakov nechytí do ruky knihu, nás trápilo už pred pandémiou. Aby žiaci dobehli zameškané, stojí aj na dôslednej domácej príprave. A tú máme v rukách my rodičia.

Riešenie na doma, lebo treba zabrať!

Pomoc pre deviatakov prichádza v podobe pracovných zošitov, ktoré im pomôžu pri upevňovaní vedomostí. Nielenže si učivo zopakujú a utvrdia, testami odhalia slabiny, ktoré by mali dobehnúť, aby boli v testovaní čo najúspešnejší a potrebné vedomosti preukázali najmä pri blížiacich sa prijímacích pohovoroch na stredné školy.

oTestuj sa z matematiky 9 je šikovným pomocníkom pre každého deviataka. Doma si môže otestovať svoje matematické vedomosti. Je to kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 9. ročníka podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu, ktorý poslúži na zopakovanie si učiva z matematiky podľa prebraných tém. Odborne zostavená zbierka profesionálnych testov je určená na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov.

3D oTestuj Sa Mat 9

Zdroj: raabe.sk


oTestuj sa zo slovenského jazyka a literatúry 9 je pracovný zošit určený na precvičovanie obsahu učiva deviateho ročníka, teda čítania s porozumením, pomôže zdokonaliť pravopisné schopnosti, rozvíja čitateľskú gramotnosť a rozvíja komunikačnú gramotnosť v písanej forme. Zahrňuje všetko, čo by mal deviatak z materinského jazyka ovládať.

3D oTestuj sa 9 Slovencina

Zdroj: raabe.sk

Napíšte komentár