20. 10. 2021 Vendelín 20°C Polooblačno

Stredoveký deň

30.07.2021 Autor: MS
Termín: 06.08.2021 Mesto:Žilina Zdroj:stránka organizátora
stredoveky den XIII

Zdroj: kulturneleto.eu

Neodmysliteľnou súčasťou Žilinského kultúrneho leta je už desať rokov podujatie pod názvom Stredoveký deň. Na začiatku 14. storočia je Uhorsko rozpoltené mocenskými bojmi medzi vysoko postavenými šľachticmi (magnátmi) ako napríklad Matuš Čák alebo Omodej Aba a kráľovskou korunou. Staré šľachtické rody vďaka zásluhám pri obrane územia pred Mongolskými vpádmi ovládajú široké územia. Tito magnáti s nevôľou vnímali rozpínajúcu sa moc miest a snažili sa ich udržať pod svojou nadvládou alebo si ich podrobiť. Mestá ako Žilina snažiac zachovať si svoju samostatnosť hľadali spojencov a jedným z riešení bolo stať sa “slobodným kráľovským mestom”

Napäté prostredie v Uhorsku vrcholí v roku 1321 po smrti Matúša Čaká prichádza na územie severného Uhorska kráľ Karol Robert z rodu Anjou. Podmaňuje si pod “moc koruny” celé Trenčianske panstvo pod, ktoré spadala aj stredoveká Žilina. Matúšovu smrť využíva žilinská mestská rada a na čele s voleným richtárom doručia žiadosť o mestské výsady pre mesto Žilina priamo panovníkovi do vojenského tábora pod Trenčiansky hrad….

Stane sa Žilina kráľovským mestom? Prerastú spory medzi nemeckým a slovanským obyvateľstvom v otvorený konflikt?

Žilina sa chce svojmu panovníkovi predviesť a tak sa môžete tešiť na stredoveké remeslá ako kováč, obuvník, brašnár, hrnčiar, a mnoho iných. Budete svedkami pravej kráľovskej zábavy a turnaja pre kráľovský dvor, môžete si vyskúšať streľbu z luku či stredovekých katapultov, nebudú chýbať sokoliari či temné večerne šermiarske prekvapenie.

Program:

12.00 Otvorenie podujatia
13.00 Dvor zázrakov
14.00 Sokoliari
15.00 Slávnostný sprievod a udelenie privilégií mestu Žilina
16.00 Stredoveká hudba
17.00 Peší panský turnaj pre rozptýlenie kráľa
18.00 Ukážka účinnosti lukostreľby
19.00 Stredoveké palné zbrane a Mestská domobrana
20.00 Bitka – spor slovenských a nemeckých Žilincov
21.00 Očistec
21.30 Fakľový sprievod

Ďalej zažijete: stredoveký tábor, jarmok, hygiena, stredoveká kuchyňa, scénky, potýčky, remeselná ulička s množstvom ukážok stredovekých remesiel

Účinkujúci: Cech Terra de Selinan, Sokoliari Horus, Galiard, Agentúra Hec tor, Vres, Kompánia z Turca, Vir Fortis, Via Casa, Argenti, Via Castrum, Das freie Militär, Schatmansdorf, Berezum, Spolok svätého Šebastiana

Uvedené časové údaje sú orientačné. / Zmena programu vyhradená.

Napíšte komentár