11. 04. 2021 Július 19°C Polooblačno

Prehľad odberných miest počas celoštátneho testovania v Trnave

28.10.2020 Autor: Claudinka
Termín: 01.11.2020 a ďalšie Mesto:Trnava Zdroj:stránka organizátora
odberove miesta CP1tt

Zdroj: trnava.sk

Mesto Trnava pripravilo zoznam lokalít, ktoré budú môcť počas soboty 31. októbra a nedele 1. novembra 2020 navštíviť záujemcovia o celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Trnavčania majú k dispozícii 55 odberových miest umiestnených na 39 stanovištiach. Väčšina lokalít je zhodná s miestnosťami, kam sú ľudia zvyknutí chodiť voliť. Všetky odbery sa uskutočnia v interiéri, čakanie na test a na výsledky bude vonku.

Celoplošné testovanie sa uskutoční počas víkendu, denne od 7.00 h do 22.00 hod., s prestávkami od 12.00 do 12.45 hod. a od 18.00 do 18.30 hod. Posledný ster odoberú o 21.30 hod.

 

Do ktorej miestnosti a v akom čase treba prísť?

Samospráva obyvateľom odporúča riadiť sa dvomi bodmi: adresou trvalého pobytu a začiatočným písmenom priezviska.

Na konci článku sú uvedené odberové miesta (OM), ku ktorým sú priradené jednotlivé ulice v meste. Treba si vybrať OM podľa svojho bydliska a pokúsiť sa naplánovať si čas príchodu podľa nasledovného rozpisu:

  • A – Ď: 7.00 – 9.30 hod.
  • E – I: 9.30 – 12.00 hod. (prestávka 12.00 – 12.45 hod.)
  • J – K: 12.45 – 15.30 hod.
  • L – O: 15.30 – 18.00 hod. (prestávka 18.00 – 18.30 hod.)
  • P – S: 18.30 – 20.00 hod.
  • Š – Ž: 20.00 – 21.30 hod.

„Prosíme ľudí, ktorí sa prídu dať otestovať, aby uprednostnili odberové miesto, ktoré prislúcha k ulici, na ktorej bývajú, a aby čas návštevy prispôsobili navrhnutému abecednému rozpisu. Rešpektovanie odporúčanej lokality a času pomôže zabezpečiť plynulejší chod testovania a je praktické aj z hľadiska materiálnej vybavenosti jednotlivých stanovíšť,“ hovorí primátor Trnavy Peter Bročka. „Zároveň sa obraciame na účastníkov testovania s prosbou, aby pred seba v rade púšťali tehotné ženy, rodičov s malými deťmi a zdravotne znevýhodnených ľudí.“ Všetky odberové miestnosti budú v sobotu aj nedeľu po ukončení testovania plošne dezinfikované.

Zoznam odberových miest v Trnave

Kód OM

Názov odberového miesta

OM 1

Radnica, Hlavná 1

OM 2

Mestský úrad v Trnave, Trhová 3

OM 3

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Hollého 9

OM 4

Kino Hviezda, Paulínska 1

OM 5

Stredná odborná škola GOS, Ferka Urbánka 19

OM 6

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23

OM 7

Stredná priemyselná škola, Komenského 1

OM 8

Základná škola, Andreja Kubinu 34

OM 9

Stredná priemyselná škola, Komenského 1

OM 10

SPŠ stavebná Dušana S. Jurkoviča, Lomonosovova 7

OM 11 A

Základná umelecká škola, Mozartova 10

OM 11 B

Základná umelecká škola, Mozartova 10

OM 12

Základná umelecká škola, Mozartova 10

OM 13

Základná škola, Kornela Mahra 11

OM 14

Základná škola, Kornela Mahra 11

OM 15 A

Základná škola, Jána Bottu 27

OM 15 B

Základná škola, Jána Bottu 27

OM 16 A

Základná škola, Andreja Kubinu 34

OM 16 B

Základná škola, Andreja Kubinu 34

OM 17

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie Jozefa Herdu 2

OM 18 A

Obchodná akadémia, Kukučínova 2

OM 18 B

Obchodná akadémia, Kukučínova 2

OM 19

Kultúrny dom CUBE, Ľudová 12

OM 20 A

Základná škola, Atómová 1

OM 20 B

Základná škola, Atómová 1

OM 21

Základná škola, Atómová 1

OM 22 A

Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15

OM 22 B

Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15

OM 23

Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15

OM 24

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1

OM 25

Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Koniarekova 15

OM 26

Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6

OM 27 A

Základná škola, Spartakovská 5

OM 27 B

Základná škola, Spartakovská 5

OM 28 A

Základná škola, Spartakovská 5

OM 28 B

Základná škola, Spartakovská 5

OM 29 A

Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B (vchod na trhovisko od sídliska)

OM 29 B

Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B (vchod na trhovisko od sídliska)

OM 30 A

Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B (vchod na trhovisko od sídliska)

OM 30 B

Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B (vchod od Hokejky)

OM 31 A

Základná škola, V Jame 3

OM 31 B

Základná škola, V Jame 3

OM 32

Základná škola, V Jame 3

OM 33 A

Základná škola, Maxima Gorkého 21

OM 33 B

Základná škola, Maxima Gorkého 21

OM 34 A

Základná škola, Maxima Gorkého 21

OM 34 B

Základná škola, Maxima Gorkého 21

OM 35 A

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

OM 35 B

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

OM 36 A

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

OM 36 B

Súkromná základná škola BESST, Limbová 3

OM 37

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4

OM 38 A

Kultúrny dom, Sereďská 131, Modranka

OM 38 B

Kultúrny dom, Sereďská 131, Modranka

OM 39

Mestská športová hala, Rybníková 576 (ľudia s prechodným pobytom, cudzinci)

PRE ZVACSENIE MAPY KLIKNUT SEM!

Rozdelenie ulíc medzi jednotlivé odberové miesta

OM 1: Radnica, Hlavná 1                            
Vajanského                      
Hlavná                 
Trojičné námestie                          
Radlinského                      
Divadelná           

OM 2: Mestský úrad v Trnave, Trhová 3
Paulínska
Veselá
Rázusova
Orolská
Múzejné námestie
Trhová
Strelecká
Námestie Slovenského národného povstania 

OM 3: Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Hollého 9
Halenárska
Námestie sv. Mikuláša
Františkánska
Hornopotočná
Hviezdoslavova
Jeruzalemská
Kapitulská
Dolnopotočná
Invalidská
Pekárska
Horné bašty
Štefánikova
Jána Hollého
Michalská
Rybníková
Jerichova
M.Schneidra-Trnavského
Zelený kríčok 

OM 4: Kino Hviezda, Paulínska 1
Kollárova
Ľudmily Podjavorinskej
Andreja Žarnova
Sladovnícka
Dolné bašty
Športová
Klempova
B. S. Timravy 

OM 5: Stredná odborná škola GOS, Ferka Urbánka 19
Hospodárska
Kollárova 

OM 6: Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23
Jána Bottu
Ferka Urbánka
E. M. Šoltésovej
Andreja Hlinku
Bradlanská
Komenského
A. Sládkoviča
B. Němcovej
Parková
Tomášikova 

OM 7: Stredná priemyselná škola, Komenského 1
Juraja Fándlyho
Štefana C. Parráka
Študentská
Kvetná
Jána Bottu
Vladimíra Roya
Hodžova
Františka Veselovského
Petra Pázmaňa
Agátová ulica 

OM 8: Základná škola, Andreja Kubinu 34
Hospodárska
Kalinčiakova
Jána Sambucusa
Terézie Vansovej
Sadová
Štúrova
Okružné námestie
Matuškova
Hospodárska 

OM 9: Stredná priemyselná škola, Komenského 1
J. G. Tajovského
Lomonosovova
Jána Bottu 

OM 10: Stredná priemyselná škola stavebná Dušana S. Jurkoviča, Lomonosovova 7
Čajkovského 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 52, 53, 54
Bedřicha Smetanu 

OM 11 A: Základná umelecká škola, Mozartova 10
Čajkovského 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 39

OM 11 B: Základná umelecká škola, Mozartova 10
Čajkovského 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51
Gejzu Dusíka
Mozartova 

OM 12: Základná umelecká škola, Mozartova 10
Ludvika van Beethovena 10 – 59
Mozartova
Botanická 

OM 13: Základná škola, Kornela Mahra 11
Botanická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ludvika van Beethovena
Ovocná
Zelená 

OM 14: Základná škola, Kornela Mahra 11
Gejzu Dusíka
Kornela Mahra 

OM 15 A: Základná škola, Jána Bottu 27
Adama Štrekára
Traťová ulica
Rudolfa Vrbu
Evy Kostolányiovej
Richarda Vandru
Leoša Janáčka
Johna Dopyeru
Čerešňová ulica
Hadriána Radvániho
Jazdecká ulica
Medziháj
Karola Elberta 

OM 15 B: Základná škola, Jána Bottu 27
Roľnícka ulica
Oskára Čepana
Williama Schiffera
Krátka ulica
Tibora Kružliaka
Júliusa Gábriša
Martina Gregora
Alfréda Wetzlera
Šafárikova
Kočišské
Terézie Vansovej
Jána Bottu
Koceľova ulica
Kuzmányho
Višňová ulica
Bežecká ulica
Okružné námestie
Hurbanova
Záhradná ulica 

OM 16 A: Základná škola, Andreja Kubinu 34
Slovenská ulica
Andreja Kubinu
Ulica sv. Cyrila a Metoda
Štefana Moyzesa
Kamenný mlyn
Gavlovičova
Suchovská
Rekreačná
Poľná
Terézie Vansovej
Západná
Ružindolská
Orešianska ulica 

OM 16 B: Základná škola, Andreja Kubinu 34
Modranská
Orešianska ulica
Mierová
Andreja Kubinu
Osvaldova 

OM 17: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nám. Jozefa Herdu 2
Jána Hajdóczyho
Legionárska ulica
Jánošíkova
Lovecká
Lichardova
Pri kalvárii
Zelený kríčok
Školská
Murgašova
Chovateľská
Cukrová ulica
Špačinská cesta
Na hlinách
Šrobárova ulica 

OM 18 A: Obchodná akadémia, Kukučínova 2
Slnečná
Krížová
Mikuláša Koperníka
Tatranská
Kopánková ulica
Pažitná
Suchá
Špačinská cesta
Robotnícka
Karpatská 

OM 18 B: Obchodná akadémia, Kukučínova 2
Kukučínova
Malá
Štefana Baniča
Oblúková
Okružná ulica
Na hlinách
Jaderná 

OM 19: Kultúrny dom CUBE, Ľudová 12
Titusa Zemana
Martina Benku
Krajná
Dúhová ulica
Maximiliána Hella
Jána Hlubíka
Pekná ulica
Átriová
Ustianska
Schumerova ulica
Levanduľová ulica
Ľudová
Pavla Hlbinu
Hviezdna
Pavla Mudroňa
Dobšinského ulica
Petra Bohúňa
Krupská ulica
Zdenky Schelingovej
Mliečna ulica
Štrky 

OM 20 A: Základná škola, Atómová 1
Na hlinách

OM 20 B: Základná škola, Atómová 1
Špačinská cesta
Veterná
Na hlinách
Atómová
Bučianska
Piešťanská 

OM 21: Základná škola, Atómová 1
Na hlinách 

OM 22 A: Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15
Saleziánska ulica
Olympijská ulica
Stavebná
Špačinská cesta 

OM 22 B: Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15
ŠM Dolina
Viktoríniho námestie
Námestie Slov.učeného tovarišstva
Rovná ulica
Rudolfa Dilonga
Malženická cesta
Letecká
Špačinská cesta
Farárske
Strmá ulica
Jesenského
parašutistov
Štefana Fidlíka
Spojná ulica
Francisciho
Andreja Kmeťa
Tich. Milkina 

OM 23: Základná škola, Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15
Veterná
Olympijská ulica
Severná
Radarová
ŠM Veľký dvor 

OM 24: Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1
Poštová ulica
Veterná
Novomestská ulica
Východná ulica
Sibírska 

OM 25: Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Koniarekova 15
Koniarekova
Zavarská
Jačmenná
Sasinkova 

OM 26: Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6
Spartakovská
Palárikova
Nobelova
Bernolákova
Vančurova
Sladovnícka
Denisova
Konštantína Čulena
Hattalova
Žitná
Samuela Jurkoviča
V.Paulínyho Tótha
Daxnerova
Železná 

OM 27 A: Základná škola, Spartakovská 5
Spartakovská
Vladimíra Clementisa 

OM 27 B: Základná škola, Spartakovská 5
Vladimíra Clementisa
Juraja Slottu

OM 28 A: Základná škola, Spartakovská 5
Vladimíra Clementisa 

OM 28B: Základná škola, Spartakovská 5
Hlboká
Vladimíra Clementisa 

OM 29 A: Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B
Teodora Tekela
Juraja Slottu 

OM 29 B: Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B
Vladimíra Clementisa 51-66
Oravné 

OM 30 A: Mestský zimný štadión, Spartakovská 1
Teodora Tekela 

OM 30 B:  Mestský zimný štadión, Spartakovská 1B
Teodora Tekela 

OM 31 A: Základná škola, V jame 3
Tehelná 

OM 31 B: Základná škola, V jame 3
Hlboká
Starohájska ulica
Bučianska
V jame 

OM 32: Základná škola, V jame 3
Vladimíra Clementisa 25 – 48 

OM 33 A: Základná škola, Maxima Gorkého 21
Bratislavská ulica
Zelenečská ulica
Andreja Žarnova
Coburgova ulica
Staničná
Dohnányho
Petzvalova 

OM 33 B: Základná škola, Maxima Gorkého 21
Tulipánová ulica
9.mája
Orgovánová
Gábora Steinera
Nevädzová
Maxima Gorkého
Ľaliová
Odbojárska
Markovičova
Stromová ulica
Ružová
Mýtna 

OM 34 A: Základná škola, Maxima Gorkého 21
Gen. Goliána 1-11
Zelenečská ulica 

OM 34 B: Základná škola, Maxima Gorkého 21
Nerudova
Jiráskova 22,23 

OM 35 A: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3
Jiráskova 1 – 21, 35 – 59 

OM 35B: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3
Slovanská
gen.Goliána 34-51
Nezábudková
Konvalinková
Púpavová 

OM 36 A: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3
Jiráskova 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Gen. Goliána 52 – 65
Bočná
Osadná
Limbová
Ostravská
Astrová 

OM 36 B: Súkromná základná škola BESST, Limbová 3
Gen. Goliána 12 – 33 

OM 37: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Priemyselná 4
Tamaškovičova
Bulharská ulica
Lúčna ulica
Vlárska
Mikovíniho
Kozácka
Jasná
Letná
Malinová ulica
Šípová ulica
Fraňa Kráľa
Narcisová ulica
Stredná
Hraničná
Vajslova ulica
Jabloňová ulica
Nitrianska 

OM 38 A: Kultúrny dom, Seredská 131
Topoľová
Jarná
Olivová
Seredská
Javorová
Lipová
Diaľničná
Pásová ulica 

OM 38 B: Kultúrny dom, Seredská 131&
Tichá ulica
Bosniacka
Dedinská ulica
Ivana Krasku
Vodná
Rajčurská ulica
Karola Ježíka
Chrenová ulica
Hraničná
Pri potoku
Orechová ulica
Pobrežná 

OM 39: Mestská športová hala, Rybníková 576
Ľudia s prechodným pobytom, cudzinci

Napíšte komentár