09. 12. 2023 Izabela 1°C Zamračené

Nová nemocenská dávka pre budúce mamičky - tehotenské a tehotenské štipendium

Autor: MS, V spolupráci
shutterstock 629793908

Zdroj: shutterstock.com

Budúce mamičky si pravdepodobne od nového roku 2021 prilepšia. Zavádza sa nová štátna nemocenská dávka - tehotenské a tiež tehotenské štipendium. Aké sú podmienky nato, aby ste túto dávku mohli poberať a v akej výške? Aká je doba čerpania tejto dávky?  Čo ak som tehotná už teraz,  bude sa táto dávka vzťahovať aj na mňa? 

Nie je to však ešte isté, navrhovaná novela zákona o finančnej podpore detí a rodín má pred sebou ešte hlasovanie v parlamente a podpísanie u pani prezidentky. Veríme však, že pomôže tým, ktorým má.

Čo je to tehotenské a tehotenské štipendium?

Navrhovaný zákon rozoznáva tehotenské – ako dávku pre už pracujúce tehotné ženy a tiež tehotenské štipendium - ako dávku pre študentky vysokých škôl a plnoleté študentky stredných škôl.

Táto dávka má pomôcť budúcim mamičkám so zvýšenými výdavkami spojenými s tehotenstvom- teda zvýšenými výdavkami na stravu, ošatenie, zdravotnú starostlivosť a podobne. Vecí, ktoré je potrebné zaobstarať už v tomto štádiu prípravy na rodičovské povolanie je nespočetné množstvo. Dávku bude vyplácať Sociálna poisťovňa.  

Kedy budem mať nárok na tehotenské?

Ako vždy, aj tu platí, že musíte splniť zákonné podmienky na priznanie tejto dávky. Poistenkyňa, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva určeného lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Rozmenené na drobné: potvrdené tehotenstvo od lekára (ukončený 13. týždeň tehotenstva) a skutočnosť, že ste v posledných dvoch rokoch pred 13. týždňom tehotenstva boli nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Ak ste tehotná študentka, tehotenské štipendium budete taktiež poberať od 13. týždňa tehotenstva, a to na základe písomnej žiadosti ku ktorému priložíte lekárske potvrdenie. O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vašej vysokej školy, či  riaditeľ strednej školy. 

Aká je doba čerpania dávky?

Tehotenské ako aj tehotenské štipendium sa bude čerpať, teda vyplácať od 13.-tého týždňa tehotenstva do skončenia tehotenstva, resp. do posledného dňa pred dňom, od ktorého začne poberať materské.

Budúca mamička bude mať dávku vo forme tehotenského počas tehotenstva a táto dávka sa prestane vyplácať, keď nastúpi na materskú dovolenku, čo je 6 týždňov pred očakávaným termínom pôrodu - tu už bude poberať materskú.

Jednoducho povedané, nástupom na materskú (čo je 6 týždňov pred plánovaným dátumom pôrodu) tehotenské stráca, nakoľko bude dostávať materské.

Budúca mamička teda len prejde z jednej štátnej dávky na inú dávku, z tehotenského priamo na materské bez toho, aby prišla čo i len o deň štátnej pomoci.

Aká je výška tehotenského a tehotenského štipendia?

Výška tehotenského na jeden deň bude 15 % denného vymeriavacieho základu, resp. 15 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. V roku 2021 sa predpokladá vyplatenie tehotenskej v priemernej mesačnej sume 236,20 EUR. Táto suma je však len priemerná, nie skutočná, vzhľadom na to, aký bol váš vymeriavací základ.

Preto pozor, tehotenské nebude u každej tehotnej mamičky rovnaké, ale rozdielne. Pre tehotenské štipendium sa predpokladá výška 200 EUR mesačne.

Čo ak som tehotná už v roku 2020? Budem mať nárok na tehotenské aj ja?

Ako sme už spomenuli vyššie, zákon v ktorom bude upravené tehotenské sa ešte stále pripomienkuje a dopĺňa, avšak v prechodných ustanoveniach počíta s tým, že sa bude vzťahovať aj na tie budúce mamičky, ktoré sú tehotné už teraz, v roku 2020, hoci zákon ešte nie je účinný. Takýmto tehotným sa bude táto dávka, ak samozrejme budú spĺňať podmienky, vyplávať najskôr od 1.1.2021 do nástupu na materskú.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár