02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Cochemský model rozvodu a starostlivosti o deti. Čo to je?

Autor: MS, V spolupráci
freepick rozvod

Zdroj: freepik.com

Počuli ste už o Cochemskom modeli? O tom, že rozviesť sa a upraviť styk s deťmi a vôbec všetko, čo sa detí týka sa dá rýchlo, jednoducho, efektívne, rozumne a bez konfliktov? Áno, dá sa to. Aj vy sami môžete byť „sudcami“ a vytvoriť si svoje vlastné rozhodnutie o rozvode manželstva a o budúcom živote vašich detí. A to všetko sa dá spraviť rýchlo, efektívne a dokonca neformálne. Cochemský model má svoje výhody a funguje už skoro dva roky na niektorých súdoch na Slovensku.

Prevezmite do rúk rodičovskú zodpovednosť a dohodnite sa

Vy sami ako rozvádzajúci sa, či rozchádzajúci sa rodičia prevezmete zodpovednosť do vlastných rúk a nenecháte niekoho úplne cudzieho (myslím tým súd a sudcu v talári, ktorý vás vidí vôbec prvýkrát a možno poslednýkrát v živote...), rozhodnúť o tom, čo ste si vybudovali a čo je len a len vaše. Veď predsa ani manželstvo a deti, ktoré teraz máte, nie sú nikoho iného, sú len a len vaše. Nikto okrem vás do vášho manželstva nevidí tak dobre ako vy a tiež nikto iný ako vy rodičia, nemôže tak dobre poznať vlastné deti ako vy - rodičia.

Čo je teda lepšie? Byť „sudcom“ sám sebe a svojím deťom, alebo nechať iných rozhodnúť o vás samých. Odpovedzte si sami.

Čo je to Cochemský model? 

Ide o myšlienku a neskôr prax, ktorá bola prvýkrát aplikovaná v Nemecku a postupne sa presunula aj do iných štátov. Ide o to, že súd nechá rozhodnutie na vás ako rodičov tým, že vás ľudovo povedané – „prinúti“ zamyslieť sa nad sebou a svojimi deťmi a spolu s jeho pomocou  vás „donúti“ prevziať do rúk svoju rodičovskú zodpovednosť a vytvoriť si vlastné rozhodnutie, teda dohodu. 

No ako nám už len súd môže pomôcť?- poviete si. Veď my spolu ledva hovoríme, ustavične sa hádame a máme teraz na niečom spolupracovať???

Neformálne stretnutie na súde - súd ako pomocník, nie strašiak

Podstata tohto modelu spočíva v tom, že je neformálny a presne tak neformálne aj funguje. Nemá predpísaný postup ako pojednávanie v súdnej sieni, skôr je to rozumná debata tých, ktorých sa vec týka najviac - rodičov a záujmov ich detí. 

Súd si vás pozve na informatívny výsluch  (tak sa to oficiálne volá) a to aj do priestoru, ktorý je neformálny. Nie ste teda hneď v pojednávacej miestnosti pred sudcom v talári, ale pred vyšším súdnym úradníkom, ktorý sa venuje rodinnoprávnej agende a presne vie, čo takéto konanie obnáša aj po emočnej stránke. Jeho úlohou je vypočuť si vás oboch a vaše návrhy a nájsť možnosť ako spolu vytvoriť dohodu ako ďalej - rodičovskú dohodu. Vyšší súdny úradník má na vás dostatok času a priestoru, aby vás vypočul a upriamil pozornosť na to, čo je v tomto prípade najpodstatnejšie, a to je záujem vášho dieťaťa. Veď o to vám predsa ide, že?

Viac hláv, viac rozumu

Cochemský model vychádza z toho, že sa na ňom podieľajú viaceré inštitúcie či profesie, ktoré vám podajú pomocnú ruku. Výhodou tohto modelu je prítomnosť viacerých profesií na jednom mieste. Na neformálnom stretnutí sú prítomní aj kolízny opatrovníci (tí, ktorí boli súdom ustanovení a ktorí hája záujem vášho dieťaťa ), ale aj vyškolený psychológ (ten, ktorý sa na vec vie pozrieť očami dieťaťa), prípadne mediátor a váš advokát. 

Nebojte sa, všetci títo ľudia vám nechcú ešte viac priťažiť. Naopak. To, že sú priamo účastní tohto neformálneho stretnutia vám vie veľmi pomôcť. Kolízny opatrovník vám povie, ako vníma situáciu vo vašej rodine a psychológ to, ako to všetko vníma dieťa svojou detskou dušičkou. Všetkým zúčastneným môžete priamo na tomto mieste klásť otázky a pýtať sa na to, čo vás zaujíma a dostať  hneď odpoveď. Môžete sa rozprávať a spolu nájsť vhodné riešenie, ako ďalej a ako sa dohodnúť tak, aby ste všetci odišli ako víťazi, nie porazení.   

Boli by ste prekvapení, ako vie toto neformálne stretnutie a správne položené otázky a odpovede na ne, priniesť ovocie. Mnoho párov si až tu, na tomto neformálnom stretnutí, uvedomí čo vlastne chcú a to, že dohoda je vždy lepšia, ako rozhodnutie súdu. Veď kto chce, cestu si nájde....

Rýchlosť a efektívnosť – spokojnosť pre všetkých

Ak sa na neformálnom stretnutí dohodnete, resp. každý z vás okreše svoje predstavy a prispôsobí sa tak, aby bol záujem detí prioritný, priamo tu vyšší súdny pracovník spíše rodičovskú dohodu. Túto už len dá súdu na schválenie a dokonca vám aj povie termín pojednávania, kde sa táto dohoda následne už len schváli a vy máte celé konanie za sebou, už v tejto fáze. 

A čo je na tomto procese fajn, je aj to, že od podania návrhu na súd (návrhu na rozvod, návrhu na úpravu styku s maloletým, návrhu na zvýšenie či zníženie výživného, udelenie súhlasu na vysťahovanie do cudziny a pod.)  do vytvorenia rodičovskej dohody a jej schválenia súdom, môže trvať len pár dní, spravidla do dvoch až troch týždňov. 

Ak však napriek snahe všetkých nenájdete spoločnú reč, vaše konanie bude smerovať pred sudcu, ktorý bude musieť rozhodnúť za vás a vyniesť rozsudok sám. Tento postup, ako ďalej na pojednávaní nájdete v článku : Rozvod v súdnej sieni. Ako prebieha rozvodové konanie.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár