25. 05. 2020 Urban 17°C Občasný dážď

Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu mesta Žilina

10.03.2020 Autor: MS, Foto: zilina.sk
Termín: 11.03.2020 a ďalšie Mesto:Žilina Zdroj:stránka organizátora

89786856 2554674764639028 5236586623075876864 o

Mesto Žilina rozširuje preventívne opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta sa s účinnosťou od 12. marca prerušuje činnosť Centra voľného času Kuzmányho 105, vrátane prenájmov priestorov v športovej hale pri Základnej škole V. Javorku, a vyučovanie v Základných umeleckých školách Ladislava Árvaya a Ferka Špániho.

Okrem týchto opatrení sa prerušuje činnosť iných subjektov, napríklad športových klubov, podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií, občianskych združení, ktorá vyplýva z prenájmu priestorov v školách, materských školách a školských zariadeniach. Prerušenie sa týka aj tréningovej činnosti členov športových klubov v priestoroch zimného štadióna v Žiline.

Samospráva odporúča párom, ktoré sa rozhodli zosobášiť, aby zvážili presunúť termín konania obradu. Rovnako sa párom odporúča, aby si overili, či pozvaní hostia neboli v poslednom období v zahraničí, najmä v oblastiach s výskytom koronavírusu alebo neprišli do styku s takýmito osobami. Všeobecné odporúčanie organizácie svadieb a pohrebov sa týka aj dôsledného dodržiavania zákazu hromadných spoločenských podujatí, ktoré je aktuálne platné na území celej Slovenskej republiky. Všetky uvedené nariadenia platia do odvolania a upravovať sa môžu podľa aktuálneho vývoja situácie.

Samospráva zriadila na internetovej stránke http://www.zilina.sk/koronavirus/ informačný kanál, kde nájdu záujemcovia všetky aktuálne informácie ohľadom koronavírusu, preventívnych opatreniach proti jeho šíreniu a usmernení, ktoré prijalo mesto.

„Žiadam obyvateľov mesta Žilina, aby dôsledne dodržiavali všetky usmernenia, pokyny a pravidlá, ktoré sa k nim aktuálne dostávajú z rôznej úrovne štátnej správy a samosprávy. Je to v tejto situácii veľmi dôležité, preto vyzývam na zodpovedný a aktívny prístup. Mesto Žilina sa správa maximálne zodpovedne a všetky preventívne opatrenia, ktoré prijímame sú odkonzultované s odborníkmi a kompetentnými inštitúciami,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku mesto zatiaľ neuzavrie materské školy, základné školy a školské zariadenia. „Aj v tomto prípade sa dôsledne riadime pokynmi hlavného hygienika a krízového štábu Okresného úradu v Žiline, ktorí zatiaľ neodporučili uzavrieť školské zariadenia. Rešpektujeme toto odporúčanie s tým, že pri akejkoľvek zmene situácie sme pripravení okamžite reagovať,“ povedal primátor.

Preventívne opatrenia mesta Žilina v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID s účinnosťou od 10. marca do 15. apríla: 

 • Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ktoré organizuje mesto Žilina a zároveň všetky hromadné podujatia, ktoré sú organizované v mestských priestoroch a budovách.
 • Športové stretnutia mestských hokejových klubov sa budú konať bez účasti divákov.
 • S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia na základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina.
 • Mesto vyzve všetky školy, školské zariadenia a zariadenia starostlivosti o detí do 3. rokov veku dieťaťa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby apelovali na rodičov, ktorých deti sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú izoláciu v domácom prostredí.
 • Uzatvorenie Mestskej krytej plavárne v Žiline a plavárne na Základnej škole Martinská.
 • Zrušenie verejného korčuľovania na Zimnom štadióne v Žiline.
 • Zrušenie všetkých podujatí pre verejnosť v Mestskom divadle v Žiline.
 • Pozastavenie činnosti v denných centrách pre seniorov a zákaz návštev v Zariadení pre seniorov ÚSMEV.
 • Upozorňujeme všetkých rodičov detí v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, že v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu, môže v tomto týždni alebo neskôr dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl, teda ich úplnému zatvoreniu. Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl.
 • Dodatočná dezinfekcia všetkých vozidiel mestskej hromadnej dopravy nad rámec bežnej údržby a dezinfekcie.
 • Vo všetkých budovách, kde sídlia mestské inštitúcie a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, bude prebiehať zvýšená sanitácia.
 • Odporúčame fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území mesta, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa takýchto podujatiach nezúčastňovali.
 • Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na Mestskom úrade v Žiline, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
 • Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí.

Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie. Viac informácií nájdete na: zilina.sk/koronavirus.

Napíšte komentár