16. 07. 2020 Drahomír 26°C Občasný dážď

Deň dobrovoľníctva v Trebišove

17.10.2019 Autor: Zuzka, Foto: mesto Trebišov
Termín: 23.10.2019 Mesto:Trebišov Čas:10.00-13.00 hod. Zdroj:stránka organizátora
dobrovolnictvo

Zdroj: mesto Trebišov

Mesto Trebišov vytvorí žiakom a širokej verejnosti priestor na dobrovoľnícke činnosti pri príležitosti Dňa dobrovoľníctva.
Deň dobrovoľníctva si mesto stanovilo tento rok na stredu 23. októbra, počas ktorej sa deti z materských škôl, žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a verejnosť zapoja do hromadných aktivít. Dobrovoľníci sa podujali zveľadiť nielen areáli škôl, ale aj verejné priestranstvo

Počas akcie dobrovoľne zaangažovaní ľudia upravia priestor v mestskom parku, v okolí ZŠ, MŠ a revitalizujú verejné priestranstvá v meste.

Dobrovoľnícke aktivity budú prebiehať 23.10.2019 (streda) v čase 10.00 h - 13.00 h

  • úprava okolia a areálu ZŠ, MŠ /zber odpadkov/,
  • revitalizácia mestského parku /hrabanie, čistenie.../,
  • výsadba stromčekov v areál materských škôl, základných škôl a ich blízkeho okolia, podľa výberu vhodnej lokality na výsadbu a podľa záujmu škôl,
  • príprava programu a darčekov pre obyvateľov zariadenia pre seniorov DSS a špecializovaného zariadenie LUMEN Trebišov,
  • upratovanie v areáli ZŠ na ul. Ivana Krasku.

Organizátori vytvorili v tomto roku jednorazovú dobrovoľnícku príležitosť, avšak ktorýkoľvek dobrovoľník, ktorý chce vykonať činnosť vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár a v prospech niekoho alebo niečoho, môže so skrášľovaním mesta pokračovať.

Všetkých občanov mesta pozývame zapojiť sa do týchto činností a pomôcť tak spoločne propagovať dobrú myšlienku.

Organizátormi Dňa dobrovoľníctva v Trebišove je mesto Trebišov, Správa CHKO Latorica Trebišov a ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Trebišov.

Napíšte komentár