15. 07. 2020 Henrich 28°C Skoro jasno, prehánky

Stupavské vĺčatá

23.05.2019 Autor: marylyn, Foto: MKIC
Termín: 27.06.2019 a ďalšie Mesto:Stupava Čas:18:30 Zdroj:stránka organizátora
stupavske vlcata 2019 k

Zdroj: MKIC Stupava

Cieľom krúžku je prehĺbiť kladný vzťah detí k prírode. Počas stretnutí budú mať možnosť spoznávať mnoho živočíchov a rastlín, porozumieť ich spôsobu života a hlbšie pochopiť vzájomné vzťahy medzi nimi. 

Všetko sa to deje formou prednášok obohatených o pomôcky (hlasové ukážky, prírodniny, preparáty, premietanie, ale aj živé zvieratá a rastliny), hier, výtvarných aktivít s využitím rastlinných plodov a pod.) a náučných výletov do prírody. Deti sa stretnú so zvieratami a rastlinami priamo v prírode, naučia sa rozpoznávať zvuky, orientovať sa v teréne. Budú mať možnosť vyskúšať si metódy, ktoré prírodovedci používajú pri výskume. Súčasťou krúžku je aj environmentálna výchova. Prírodovedný krúžok Stupavské Vĺčatá vedie zoológ Mgr. Juraj Čačaný, ktorý pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave. Má niekoľkoročné skúsenosti s vedením prírodovedných krúžkov pre deti, letných prírodovedných táborov a prednášaním na školách.

Prihlásiť sa do krúžku môžete priamo v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave. Krúžok je finančne podporený z Fondu na podporu umenia.

Dátum konania: 30. 5. 2019 začiatok od 18:30
Miesto konania: Mestská knižnica Ruda Morica, Stupava

Napíšte komentár