Detská kresba ako nástroj diagnostiky

29.01.2019 Autor: Petra, Foto: MTerapio
Termín: 30.03.2019 a ďalšie Mesto:Košice Zdroj:stránka organizátora
49597607 2316810341885113 7724467023652061184 n

Zdroj: MTerapio

Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Workshop predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách si ukážeme špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť.

Obsahové zameranie kurzu:

Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti práce učiteľa, vychovávateľa, odborného zamestnanca alebo terapeuta, ktorý pracuje s detskou klientelou. Workshop je delený na teoretické a zážitkové bloky.

Teoretická časť:
● základné východiská a možnosti využitia arteterapie pri práci s detským klientom
● výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa
● vývin detskej kresby
● výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie
● analýzy kazuistík
● diagnostické možnosti využitia detskej kresby
● varovné znaky v kresbe

Zážitková časť:
● sebaskúsenostné screeningové techniky
● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii a artefiletike
● zameranie na sebapoznanie, skupinovú prácu, tvorivosť, relaxáciu

Cieľová skupina:
Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Lektor: Mgr. Broňa Plešková

Kedy: 29.3. - 30.3.2019 t.j. piatok: 12:00 - 18:00, sobota: 8:00 – 13:00
Kde: CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu Arteterapiou, Kováčska 48, 040 01 Košice
Cena: 99 e / študenti 10% zľava

Prihlášky a viac info na mterapio@gmail.com

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár