06. 06. 2023 Norbert 23°C Búrky

Detské jasle Mimi

Autor: Detske jasle Mimi, Foto: detskejaslemimi.sk
Adresa:Hronského 1184, 093 01 Vranov nad Topľou Telefón:0948 909 878 E-mail:kancelaria@detskejaslemimi.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Detské jasle Mimi sú súkromným zariadením s prvkami pedagogiky  Montessori.

Tento spôsob výchovy dbá o rozvoj dieťatka ako šťastnej, prosperujúcej, zdravo-sebavedomej a samostatnej osobnosti. Dieťa do troch rokov absorbuje poznatky pomocou zmyslov (zraksluchčuchhmatchuť), ktoré budeme deťom v blízkom a príjemnom prostredí prostredníctvom hry a špeciálnych didaktických pomôcok rozvíjať.

stiahnut

Dieťatko sa učí poriadku a poznáva svet okolo seba bez zbytočného zásahu dospelej osoby. Tá je mu nablízku a usmerňuje ho, aby dokázalo cieľ, ktorý si zvolilo, zvládnuť samo - "Pomôž mi, aby som to urobil sám".

Každá pomôcka je len v jednom prevedení. Keď sa chce viacero detí hrať s tou istou hračkou, uvedomia si, že pravidlá sú dôležité. Zároveň si takto budú viac vážiť predmety a rešpektovať seba, druhé dieťa a tiež prostredie, v ktorom žijú.

K deťom sa staviame ako k rovnocenným partnerom, od ktorých sa môžeme veľa naučiť. O Vaše deti sa v čase, keď Vám povinnosti nedovolia byť s nimi, zodpovedne a s láskou stará tím pracovníčiek, ktoré svojim prístupom zabezpečia zdravý duševný a telesný vývoj Vášho dieťatka.

V triede s malým počtom detí budú vytvorené podmienky pre individuálny prístup ku každému z nich, nehovoriac o význame malého kolektívu na znižovanie chorobnosti detí.

Zariadenie a celková atmosféra navodí pocit domova, čo uľahčí dieťatku adaptačné obdobie a napomôže tomu, aby sa dieťatko mohlo spokojne hrať, spoznávať a tvoriť.

dscf3541.resized

Kladieme dôraz na úzku a dobrú spoluprácu s rodičmi.

Náš tím tvoria tri pracovníčky, každá sa venuje najviac štyrom detičkám. 

Obdobie detstva je pre človeka najdôležitejšie. Dieťatko vníma všetko okolo seba - dobré aj zlé, čo môže mať dopad na jeho budúcnosť. Preto je dôležité dopriať mu správnu výchovu a čas, ktorý sa nám v konečnom dôsledku vráti.

Nájdete nás aj na FACEBOOKU

Cenník

Starostlivosť Čas Cena
Starostlivosť celodenná pravidelná 07:00-17:00 230€/mes. + stravné 1,70€/deň
Starostlivosť celodenná nepravidelná 07:00-17:00 15€/deň + stravné 1,70€/deň
Starostlivosť poldenná (5 hodín) pravidelná 07:00-12:00 / 12:00-17:00 150€/mes. + stravné 1,50€ / deň (obed a raňajky/desiata resp. olovrant)
Starostlivosť hodinová pre deti, ktoré navštevujú jasličky celodenne a potrebujú "doopatrovať"  do 19:00 1,50€/hod. + stravné dohodou
Starostlivosť hodinová pre detičky, ktoré nenavštevujú jasličky celodenne a potrebujú opatrovanie do 19:00 3€/hod. + stravné dohodou
Starostlivosť hodinová nočná 19:00 - 07:00 4,50€/hod. + stravné dohodou

  Napíšte komentár