28. 09. 2022 Václav 16°C Skoro jasno

Materská dovolenka nie je dovolenka (všetko dôležité, čo treba vedieť)

Autor: MS, V spolupráci
17546687 m

Zdroj: 123rf.com

Ak aj vy ste v očakávaní dieťatka, iste už viete, že vás čaká neľahké, ale aj krásne obdobie, ktoré sa volá materská dovolenka. Mnohé mamičky, ktoré už na materskej dovolenke sú, sa tomuto pojmu „dovolenka“ smejú a vedia isto prečo. 

Poďme si teda ozrejmiť, čo je vlastne materská dovolenka, kedy sa na ňu nastupuje, ako dlho trvá a čo musíte spĺňať nato aby ste na ňu mali nárok.

Čo je materská dovolenka a ako dlho trvá?

Ako uvidíte nižšie, to, aká bude dĺžka vašej materskej dovolenky závisí od viacerých skutočností, jednak od vášho statusu ako matky a tiež od počtu narodených detí a iných skutočností.   

Zákonník práce hovorí, že v súvislosti so starostlivosťou o dieťa patrí žene:

 • materská dovolenka v trvaní 34 týždňov,
 • osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov,
Kedy som osamelá žena?
   • ak nie som vydatá - som slobodná, rozvedená, ovdovená a žijem sama v domácnosti (teda nežijem v spoločnej domácnosti napríklad ani s otcom dieťaťa a ani napríklad so svojimi rodičmi, resp. inou osobou v spoločnej domácnosti, s ktorou by som spoločne hospodárila, mala spoločné účty, atď...  – túto skutočnosť deklarujem čestným vyhlásením v Sociálnej poisťovni, majú na to špeciálny formulár). V tomto prípade máte k dobru tri týždne materskej dovolenky, teda nie 34 ale až 37 týždňov.
   • žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.
   • ak sa dieťa narodilo mŕtve, patrí žene materská dovolenka po dobu 14 týždňov.

Kedy sa materská dovolenka začína?

Žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom.

A čo tehotenské? Mám naň nárok ak som už nastúpila na materskú? Čítajte tu!

Kedy mi vzniká nárok na materskú?

Nato, aby vám vznikol nárok na materskú, musíte spĺňať tieto dve požiadavky:

 1. na začiatku 6. týždňa, (resp. na začiatku 8. týždňa) pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom ste nemocensky poistená alebo ste v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, a zároveň
 2. v posledných dvoch rokoch pred pôrodom ste boli nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Čo je ochranná doba?

Jednoducho povedané, je to doba, počas ktorej máte garantovaný nárok na materskú, keď ste otehotneli ešte počas zamestnania a teda aj doby nemocenského poistenia, avšak toto zamestnanie ste stratili (napríklad zanikla vám pracovná zmluva, skončil sa vám pracovný pomer na dobu určitú a podobne), v dôsledku čoho vám zaniklo aj nemocenské poistenie z tohto zamestnania. Táto ochranná lehota je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia, avšak v čase, keď ste už boli tehotná.

V praxi to znamená, že ak žena otehotnie v čase, keď je nemocensky poistená, má nárok na materské, aj keby sa nemocenské skončilo v deň kedy otehotnela.

Čo všetko za mi započítava do 270 dní nemocenského poistenia?

 • Okrem aktuálneho nemocenského poistenia sa do tejto doby započítava aj doba predošlého ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch,
 • Doba, kedy ste boli v súvislosti s reťazovými pôrodmi (jedno dieťa po druhom) na materskej aj rodičovskej dovolenke,

Aká je výška materského?

Počty, počty, počty nepustia...Výška materského na jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa tieto nemocenské dávky (aj materské) vypočítajú, je v roku 2021 vo výške 71,8028 eura.

Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 615,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 669,50 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

Dieťatko je na svete, mám nárok na kočíkovné a kedy? Čítajte tu:

Čo sa týka minimálneho materského, takýto pojem zákon nepozná avšak istá suma je garantovaná aj v prípade ak sa vám materská bude vypočítavať aj z minimálnej mzdy, ktorá bola za rok 2020 v sume 580 EUR/mesiac. V takomto prípade sa materská vypočíta ako 75 % z vymeriavacieho základu zo sumy minimálnej mzdy. V roku 2021 predstavuje minimálna mzda výšku 623 EUR/mesiac.

Ak sa „oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského.“

Teda v prípade, ak vám vychádza materské nižšie ako rodičovský príspevok, momentálne je to na rok 2021 suma 378,10 EUR/mesiac, vyplatí sa vám rozdiel medzi RP a materským do sumy 378,10 EUR.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár