03. 12. 2023 Oldrich

Home office a koronavírus: Môže mi zamestnávateľ nariadiť prácu z domu? Zníži sa mi mzda?

Autor: MS, V spolupráci
shutterstock 1675427878

Zdroj: shutterstock.com

To, čo sa ešte pred pár mesiacmi zdal byť super výhodný benefit pre zamestnancov, sa momentálne s pandémiou nového koronavírusu zmenilo na úplnú samozrejmosť.

V súčasnosti už takmer polovica zamestnancov pracuje v režime home-office, čiže práca z domu.

Čo tento pojem home-office vlastne znamená? Je to to isté ako domácka práca či telepráca vykonávaná z domu? Môže vám ju zamestnávateľ nariadiť? Máte počas home-officu nárok na stravné ? Ak som na home-office, akú mzdu budem dostávať? Budem mať nárok na stravné lístky? 

Čo je to Home-office?

Márne budete listovať Zákonník práce, pojem home-office (práca z domu), nie je legálne definovaný a preto sa nedopátrate jeho definície. Môže sa vám na prvý pohľad zdať, že ide o to isté ako je domácka práca či telepráca, ktoré náš Zákonník práce pozná. No, opak je pravdou. Home-office v čase pandémie nie je ani domácka práca ani telepráca. Aký je medzi nimi rozdiel? 

Domácka práca aj telepráca majú spoločné to, že ide o pracovný pomer zamestnanca, ktorým vykonáva pre zamestnávateľa prácu na základe dohodnutých podmienok  v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste a v prípade telepráce navyše aj s použitím informačných technológií (napríklad telemarketingoví pracovníci, špecialisti zákazníckej podpory), v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.Povedané zjednodušene, ide o akýsi typ práce vo forme trvalého home-officu, nie príležitostného home- officu.

Home-office tak ako ho vnímane v momentálnej situácií, prestavuje však home-office len príležitostný, a síce v čase mimoriadnej či núdzovej situácie. Ide teda o prácu z domu vykonávanú len príležitostne, nie trvalo.

Môže mi zamestnávateľ nariadiť home-office?

Áno, môže. Túto možnosť mu dala priamo novela Zákonníka práce účinná od 4.4.2020, čím vláda reagovala na aktuálny stav v oblasti pracovného práva. Ide o to, aby sa na jednom mieste v čase pandémie nezhromažďovalo veľa ľudí (napríklad v kanceláriách a openspacoch) a aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu nákazy.

Takéto nariadenie home-officu robí zamestnávateľ najčastejšie formou písomného príkazu.

Nebojte sa však, aj zamestnávateľ nato, aby mohol nariadiť prácu z domu, musí zhodnotiť jednak riziká šírenia nákazy v kolektíve a tiež musí ísť o povahu práce, ktorá umožňuje vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca (v praxi najmä činnosti, ktoré vyžadujú a dajú sa realizovať na PC a podobne....)

Na druhej strane aj zamestnanec má právo na prácu z domu, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje, a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody zamestnávateľa (potreba prítomnosti zamestnanca na pracovisku pri obsluhe a riadení či zásahu na technickom zariadení, potreba pracovnej pohotovosti, zdravotné a záchranné zložky štátu a podobne).

Mám pri práci z domu nárok na stravné?

Áno, máte. Na zamestnancov pracujúcich z domu sa v otázkach súvislosti s nárokom na stravné uplatňujú rovnaké pravidlá ako pre tých zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku. To znamená, že sa nič nemení a naďalej platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej zmene v trvaní 5 až 10 hodín.

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi  pri výkone práce z domu.

Na akú mzdu mám nárok pri práci z domu?

Zamestnancovi pri práci z domu patrí jeho bežná odmena za prácu, teda mzda, ktorú by dostával aj keby prácu inak vykonával na pracovisku. Tak, ako pri otázke nároku na stravné, ani pri mzde sa nič nemení, nakoľko pri práci z domu platia pri otázkach mzdy tie isté pravidlá, ako by ste boli na pracovisku zamestnávateľa.

Môže ma zamestnávateľ kontrolovať, ak som na home-office?

Povedzme si pravdu, pracovať z domu nie je vždy to isté ako pracovať z pracovného prostredia, na ktoré sme zvyknutí a voláme ho pracovisko. Pre niektorých je pracovisko jednoducho miesto, kde ich neruší okolitý svet „domácich povinností aj detí“ a vedia sa úplne sústrediť pri pohľade na svoj pracovný stôl a kolegov. Iným zamestnancom naopak plne vyhovuje forma práce z domu a vedia to zosúladiť..

A podobne tak to je aj s kontrolou vykonanej práce vo vašej domácnosti. Váš zamestnávateľ vás môže kontrolovať iba nepriamo, ako napríklad zasielaním pravidelných úloh alebo výkazov práce v určený čas, fungovaním prostredníctvom rôznych aplikácií ako Skype a podobne.

Situácia s koronavírusom sa pre tento okamih nevyvíja pozitívne. Asi nám neostane nič, len si na prácu z domu jednoducho zvyknúť ... a naplno využiť jej benefity.

Veľa pracovných úspechov prajeme. 

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár