02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Rodičovská dohoda a Rozsudok o rozvode manželstva

Autor: MS
shutterstock rodicovska dohoda

Zdroj: shutterstock.com

Prežili ste to. Boli ste na pojednávaní. Je zvláštne vidieť na opačnej strane miestnosti človeka, s ktorým ste si pred rokmi sľubovali lásku, vernosť....a odrazu tu stojíte ako dvaja súperi a neťaháte za spoločný koniec. Všetko sa zrútilo ako domček z karát... Aj taký je život. Nie každému sa manželstvo vydarí, to je proste fakt, s ktorým sa nedá nič robiť. Tak či onak, aj keď ste sa rozhodli rozviesť, naďalej vás bude niečo spájať - vaše dieťa.

Podarilo sa vám dohodnúť a máte Rodičovskú dohodu? Alebo ste sa nedohodli a rozhodnutie ste ponechali na súd? V čom spočíva výhoda Rodičovskej dohody? Čo obsahuje Rozsudok o rozvode manželstva? Ako s ním môžem naložiť?

Existuje rozvod dohodou?

Neexistuje. Toto je otázka, ktorú sme v našej advokátskej kancelárií počuli mnohokrát. Rozvod dohodou v našom právnom poriadku neexistuje. Pod týmto pojmom si veľa ľudí predstavuje situáciu, že príde na súd s papierom, ktorý sa volá Dohoda o rozvode manželstva a súd im na to dá pečiatku. Aspoň takéto odpovede dostávame my od našich klientov.  

Rodičovská dohoda - výhra pre všetkých

Ľudia si akúsi dohodu o rozvode manželstva mýlia s inou dohodou, a to s rodičovskou dohodou. Rodičovská dohoda je dohoda o tom, ako si vy ako rozvádzajúci manželia upravíte váš vzťah do budúcna k vašim deťom.
Ak na súd prídete s rodičovskou dohodou (ktorú vám vypracuje advokát či mediátor) alebo za pomoci súdu pred ním túto dohodu uzavriete, je to výhra pre všetkých. Prečo pre všetkých? Pretože sudca vidí, že ste dvaja rozumní ľudia, ktorým síce nevyšlo manželstvo, ale sú schopní postarať sa o osud svojich detí, nakoľko len vy dvaja svoje deti poznáte a nenecháte o nich rozhodovať cudzieho človeka, ktorým je v tomto prípade sudca. Sudca predsa vaše deti nepozná, nikdy ich nevidel, nevie aké majú potreby, ako fungujú doma, v škole, aké majú záujmy, aký majú vzťah k vám a podobne.

Rodičovská dohoda je výhrou pre vás, pretože vy sami ako rodičia si upravíte otázky, ktoré by inak za vás musel upraviť súd - teda v rodičovskej dohode si upravíte len a len vy ako rodičia to, komu budú deti zverené - teda či ostanú v starostlivosti matky, či si ich budete striedať vo forme striedavej osobnej starostlivosti, a v akých časových intervaloch, aké bude výživné na to, ktoré dieťa a podobne.

A nakoniec rodičovská dohoda je výhrou pre vaše deti - rozhodnete o živote svojich detí po rozvode vy a pritom budete pozerať na ich záujmy, ich pocity, ich prosby, ich potreby, ....sú predsa vašim všetkým, aj keď vy ako manželia už nebudete spolu.

Táto Rodičovská dohoda sa stane súčasťou Rozsudku o rozvode manželstva, to znamená, že sudca vaše požiadavky pretaví do rozhodnutia a bude ich rešpektovať. Samozrejme, pri zachovaní a s prihliadnutím na to, aby táto dohoda bola v súlade so zákonom.

Advokáti a mediátori, akokoľvek si o nich môžete myslieť, že veci berú príliš odosobnene, pozerajú na každý prípad individuálne a verte, že aj ich prioritou je dopomôcť vám k tomu, aby ste sa radšej dohodli s partnerom na všetkom, čo bude v záujme vašich detí. Aj oni vám dopomáhajú k tomu, aby ste radšej, ak sa to ešte dá, prevzali rodičovskú zodpovednosť a vec si „vysúdili samy“. Veď predsa dobré dohody, robia dobrých partnerov...

Čo obsahuje Rodičovská dohoda?

Nakoľko sa volá „Rodičovská“, obsahuje všetko to, na čom sa chcete ohľadne svojich detí s partnerom dohodnúť a čo má a bude medzi vami ako rodičmi platiť do budúcna.

Jej podstatnú časť však tvorí to, komu budú deti zverené do starostlivosti (či otcovi, či matke alebo obom v rámci striedavky, ako bude upravený styk toho z partnerov, komu dieťa nebude zverené, ako často bude u neho a s ním, aká je výška výživného na to ktoré dieťa, kto bude dieťa zastupovať a kto bude spravovať jeho majetok).

Prečo je podstatná len táto časť rodičovskej dohody? Pretože len táto časť musí byť nevyhnutne pretavená do obsahu rozsudku, súd ju teda už len schváli.   

Samozrejme, v rodičovskej dohode si môžete upraviť ďaleko širší okruh otázok a je len na vás, čo bude jej obsahom a ako si otázky upravíte.

Ako vyzerá Rozsudok o rozvode manželstva?

„Vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky.....“, týmito slovami sa to naozaj končí. Všetci prítomní povstanete a sudca prečíta výrok. Vo výroku bude uvedené, že:

  • Súd manželstvo rozvádza,
  • Zveruje maloleté deti (matke, otcovi, prípadne obom do striedavky),
  • Upravuje styk toho komu neboli deti zverené (spôsob styku na konkrétne dni a hodiny), 
  • Výživné a jeho výšku k tomu - ktorému dieťaťu,
  • Kto dieťa zastupuje a kto spravuje jeho majetok.

Ak sa na pojednávaní priamo vzdáte odvolania voči nemu - teda už v tejto fáze s ním súhlasíte a nechcete na ňom nič meniť, resp. si rozmyslieť. Vzdaním sa odvolania nastane to, že jeho doručením je právoplatné rozhodnutie vo vašej veci rozvodu a vec je skončená.

Máte to za sebou a váš osobný status sa týmto momentom mení z vydatá/ženatý na rozvedená/rozvedený. 

Lucia Rakova2

 

Napíšte komentár