Piko-Bike KID CUP 2019

11.06.2019 Autor: Petula , Foto: FB
Termín: 16.06.2019 Mesto:Komárno Zdroj:stránka organizátora

piko

Cyklistické preteky pre deti do 14 rokov, 3 trate rôznej dĺžky, 5 vekových kategórií.

MIESTO KONANIA: Komárno, Reštaurácia ŠIŠTAG na brehu Váhu, za vážskym mostom, na začiatku cyklocesty Komárno-Kravany.
TERMÍN: 16. júna 2019, nedeľa
PROGRAM:
7.30-9.30 registrácia, preberanie štartových čísel
10.00 štart kategórií MINI 
10.05 štart kategórií BABY 
10.15 štart ketegórií JUNIOR a TEEN 
10.20 štart kategórií STUDENT 
11.30 vyhlásenie výsledkov
VEKOVÉ KATEGÓRIE:
1. MINI chlapci do 3 rokov nar. 2016 a neskôr 2. MINI dievčatá do 3 rokov nar. 2016 a neskôr 3. BABY chlapci 4-5 roční nar. 2014-2015 4. BABY dievčatá 4-5 roční nar. 2014-2015 5. STUDENT chlapci 6-8 roční nar. 2011-2013 6. STUDENT dievčatá 6-8 roční nar. 2011-2013 7. JUNIOR chlapci 9-11 roční nar. 2008-2010 8. JUNIOR dievčatá 9-11 roční nar. 2008-2010 9. TEEN chlapci 12-14 roční nar. 2005-2007 10.TEEN dievčatá 12-14 roční nar. 2005-2007
TRATE:
Trate všetkých vekových kategórií vedú po cykloceste Komárno-Kravany, od reštaurácie ŠIŠTAG.
Kategórie 1 - 4 MINI a BABY majú jeden malý okruh (cca 500m ). Kategórie 5 -6 STUDENT - stredná trať ( cca 4,5 km ), pôjdu po cyklotrase smerom na Ižu, až po Veľký Harčáš, kde sa otočia a vrátia späť po tej istej trati Kategórie 7 - 10 JUNIOR a TEEN - dlhá trať ( cca 13,5 km ), pôjdu po cyklotrase až po Ižu, kde zídu na betónovú plochu pri Dunaji. Tu budú presmerovaní späť na cyklocestu, po ktorej sa vrátia do cieľa.
Všetky vekové kategórie budú mať jedného dospelého, navádzacieho jazdca, ktorý pôjde pred pretekármi po celej trati a druhého dospelého jazdca, ktorý uzavrie peloton za posledným jazdcom.
ŠTARTOVNÉ:
kategórie 1. - 4. 0- € kategórie 5. - 6. 2,- € kategórie 7. - 10. 3,- € Toto štartovné sa vzťahuje na predregistrovaných pretekárov ! Pri registrácii na mieste pretekov je jednotné štartovné 5,- € ! ! ! Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba v hotovosti: v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018 prevodom na účet: SK45 7500 0000 0040 2089 3094 variabilný symbol: meno a rok narodenia pretekára Všetci pretekári, ktorí prejdú svoju trať a dokončia preteky dostanú v cieli účastnícky list, účastnícky odznak a drobné dary od sponzorov.
PRIHLÁŠKY: Do súťaže môžu prihlásiť účastníkov iba ich zákonní zástupcovia! Prihlášky on-line
On-line registrácia končí o polnoci 13.06.2019
Osobne: v predajni bicyklov PIKO-BIKE. Prihlásiť sa možno aj na mieste pretekov, od 7.30 do 9.30 ale treba počítať s dlhším čakaním a zvýšeným štartovným!
Všeobecné pokyny: Podmienkou je prejsť na bicykli, alebo odrážadle, samostatne, bez cudzej pomoci, vyznačenú trať. V každej kategórii bude navádzací tzv. predjazdec a zatvárací jazdec, na trati usporiadatelia a traťoví komisári. Pri nešportovom správaní jazdca, alebo jeho zákonného zástupcu, pri nedodržaní pokynov usporiadateľa, alebo propozícií pretekov, bude pretekár diskvalifikovaný. Ochranná prilba je povinná pre všetky vekové kategórie!!! Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť zákonného zástupcu! Ku štartu budú pripustení len pretekári s upevneným štartovným číslom na riadítkach a riadne nasadenou cyklistickou prilbou! Na celej trati je zakázané využiť akúkoľvek vonkajšiu pomoc! Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu !
Vyplnením a odoslaním osobných údajov potvrdzujem, že propozície som prečítal/a a ich obsah považujem vzhľadom na moju osobu za povinné. Vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail) a údajov dieťaťa, (meno, dátum narodenia), ktorého som zákonným zástupcom a ich zaradením do databázy usporiadateľa. Zároveň súhlasím s tým, že predajňa bicyklov piko-bike môže tieto údaje použiť na vlastné marketingové účely a môže zasielať na uvedenú e-mailovú adresu svoje obchodné ponuky. Taktiež súhlasím so zverejnením fotografií a videí vytvorených na týchto pretekoch, na ktorých je zobrazené dieťa, ktorého som zákonným zástupcom.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií!

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár