16. 07. 2024 Drahomír 35°C Skoro jasno, búrky

1. klinika klasickej homeopatie® Homeo Clinic

Autor: Claudinka, Foto: Homeo Clinic
Adresa:Lamačská cesta 109, 841 03 Bratislava Telefón:0264781561, 0905798790 E-mail:info@homeoclinic.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Dnes sa veľa pacientov rozhoduje pre homeopatickú samoliečbu. Farmaceutický priemysel na túto potrebu zareagoval a v našich lekárňach nájdete celú škálu viac zložkových liekov od rôznych výrobcov. Tieto sú voľne dostupné a sľubujú "homeopatickú" liečbu určitej diagnózy, prípadne prevenciu pred chorobami. S homeopatickou liečbou však nemajú spoločné nič - ani v prípade liečby ani v prípade prevencie. Podľa názoru našej kliniky sa jedná skôr o homeopatický farmaceutický biznis a nie o cielenú liečbu homeopatiou. Pre lepšie pochopenie si skúste predstaviť rozdiel medzi presnou streľbou na terč a dávkou zo samopalu, kde možno jedna zo striel aj zasiahne cieľ. Tak to je aj v prípade polykomponentných prípravkov. Samozrejme, že jednotlivé zložky /samostatné homeopatické lieky/ majú vo svojej charakteristike aj riešenie určitého problému /kašeľ, prostata, časté nachladnutia.../, preto aj pri ich použití sa dostavuje mierny účinok. Pretože klasická homeopatia nelieči chorobu ale človeka, tak túto liečbu uplatňovať nemôže. Preto je dôležité si uvedomiť , že ak vám aj predpíše "homeopat" takýto liek, tak sa nejedná o homeopata, ale o dietanta.

Klasická homeopatia neoddeľuje ochorenie kože, kolena, či žalúdka a iných orgánov od psychiky. Lieči príčinu choroby, nie dôsledok. Lieči človeka, nielen jeho chorobu, či diagnózu. Klasickí homeopati sa riadia základným výrokom vysloveným zakladateľom homeopatie, S. Hahnemannom: "Neliečim chorobu, ale človeka, jeho choroba začína v mysli."

Postup liečby

Homeopat podaním len jedinej dávky lieku spôsobom, ktorý možno prirovnať k vakcinácii, či očkovaniu, naštartuje imunitný systém k vytvoreniu protilátok. Týmto sa vyprovokujú samoliečiace pochody v organizme. Liečba, keďže je globálna a lieči súhrn príznakov v mentálnej, emočnej a orgánovej sfére človeka, postupuje od najdôležitejších orgánov, k menej dôležitým. Choroba sa presúva z jadra osobnosti smerom na povrch, aj za cenu krátkodobého zhoršenia fyzických symptómov. Tieto sa nakoniec tiež vyliečia. Čas liečenia závisí od hĺbky patológie, do ktorej sa organizmus dostal.

Postup liečby by sme preto mohli zhrnúť do týchto základných pravidiel:
1 .Vyliečenie prebieha zodpovedajúc určitým zákonom stanovených prírodou.
2. Vyliečenie obídením týchto zákonov nie je možné.
3. Neexistujú choroby ako také , sú len chorí ľudia.
4. Pretože choroba je dynamický stav, tak aj liek musí byť takým istým.
5. V každom štádiu choroby pacient potrebuje iba jeden liek. Ak takýto liek nie je stanovený , tak pacient nemôže byť vyliečený , môže sa mu len dočasne uľaviť..."
/Podľa knihy G.Vithoulkas „ Homeopatia - medicína nového človeka“/ 

Dôlezitým momentom je fakt, že klasický homeopat NIKDY NEPODÁVA VIAC LIEKOV NARAZ , pretože zásadou hahnemannovskej homeopatie je  V JEDNOM ČASE JEDEN LIEK.

Cena liečby

 Nakoľko v klasickej homeopatii je cieľom prinavrátenie zdravia ako celku, tak aj cena liečby závisí od hĺbky patológie, v ktorej sa organizmus nachádza. Až analýza prípadu, homeopatickým interviom umožní homeopatovi stanoviť úroveň vášho zdravia. Zistí, či sa jedná o ľahšie poškodenie organizmu banálnou chorobou, alebo sa jedná o stredne ťažké poškodenie, prípadne ťažké poškodenie s viacerými chronickými chorobami. Niektorí pacienti prídu ako „múzeum chorôb“ a nachádzajú sa na hraniciach vyliečiteľnosti. Pochopiteľne, čím ťažší je celkový stav pacienta, tým náročnejšie je liečenie pre homeopata. Jeho úlohou je zo všetkých symptómov stanoviť individuálny liek, stanovený okrem iného aj na základe psychickej príčiny, či rozpoloženia. Liek je podaný v jedinej, jednorázovej dávke, ktorá spustí liečebný proces .Takéto podanie možno prirovnať k vakcinácii. Liečba, keďže je  hlboká a komplexná, kladie na homeopata vysoké odborné nároky. Preto  je zo všetkých metód najviac hodnotená.

Kde nás nájdete

Nájdete nás na adrese Lamačská cesta 109. Pre dopravu autom z diaľničného obchvatu použite hneď prvý exit za tunelom Sitiny v smere na Brno, z opačného smeru exit Lamač -Devínska Nová Ves, potom smer Lamač. Vo dvore sú pre našich návštevníkov vyhradené tri označené parkovacie miesta. Pre dopravu MHD je potrebné vystúpiť na zástavke Železničná stanica Lamač a prejsť prechodom na opačnú stranu ulice. V novej administratívnej budove sa naše priestory nachádzajú na 1.poschodí vľavo.

Príklady liečenia - prax

Napíšte komentár