17. 06. 2024 Adolf

Dni slovenskej literatúry 2015

05.10.2015 Autor: Claudinka, Foto: DSL
Termín: 11.10.2015 a ďalšie Mesto:Bratislava Zdroj:stránka organizátora

Sloboda je literatúra.
Literatúra je sloboda.

Festival Dni literatúry si kladie za cieľ šíriť slovenskú literatúru, propagovať umelecky hodnotné diela a iniciovať ich vznik, zoznamovať s nimi čo najširší okruh čitateľov. V spolupráci s vydavateľmi besedami, čítačkami, inscenovanými pásmami, tvorivými dielňami v školách, knižniciach, kníhkupectvách, v kultúrnych aj netradičných mestských priestoroch priviesť literatúru čo najbližšie k čitateľom rôznych vekových a sociálnych skupín – s cieľom vzbudiť ich záujem o konkrétne a aktuálne dostupné diela. Okrem programov zameraných na propagáciu literatúry pripraviť výchovno-vzdelávacie programy pre odbornú verejnosť (malých vydavateľov nekomerčných titulov, knihovníckych pracovníkov) a vysokoškolákov (semináre) a pre deti workshopy zacielené na pochopenie umeleckého textu, na estetické vnímanie, schopnosť vyjadrovať vlastné názory. Prostredníctvom umeleckých textov upozorniť na etické poslanie literatúry, na jej nenahraditeľnosť pri duchovnom rozvoji spoločnosti.

8. október - štvrtok

 • 10:00 hod., V-klub, Bartók a Drevený princ
  Interaktívna hudobná klauniáda plná skvelých hereckých, tanečných, speváckych a muzikantských výkonov. 

  Interaktívna hudobná klauniáda plná skvelých hereckých, tanečných, speváckych a muzikantských výkonov. Pútavý príbeh detstva slávneho skladateľa a umeleckého dozrievania ožíva v podaní Harlekýna a Kolombíny. Je okolo toho dosť rozruchu, lebo obaja sú veľmi neposední.

Bartok a dreveny 1443135705

 • 11:15 hod., V-klub, O Guľkovi Bombuľkovi
  Divadelné predstavenie v podaní Barbory Zamiškovej z Divadla TUŠ.
 • 13:00 hod., V-klub, O Guľkovi Bombuľkovi
  Divadelné predstavenie v podaní Barbory Zamiškovej z Divadla TUŠ.
 • 14:00 hod., V-klub, Hravo čítame s Osmijankom
  Inscenované čítanie rozprávok Kristy Bendovej O nerozlučnom kamarátstve v podaní bábkoherca Lukáša Tandaru.

9. október - piatok

 • 10:00 hod., V-klub, Malá princezná
  Projekt scénického čítania LiStOVáNí pre deti a ich rodičov prináša dramatizáciu známej knihy Jána Uličianskeho za účasti autora. Účinkujú Lenka Janíková a Petra Bučková.
 • 11:00 hod., V-klub, Rozprávky pre Itamara a Rút
  Scénické čítanie pána Mrkvičku z knihy Davida Grossmana. Ak chcete vedieť, ako vyzerá japonská žirafa a čo sa stane s dievčatkom, ktoré nechce ísť do škôlky, príďte medzi nás!
 • 13:00 hod., V-klub, Načo nám je hlava
  Inscenované čítanie rozprávky Kristy Bendovej O sedemhlavej žirafe v podaní Elišky a Juraja Sadílekovcov.

11. október - nedeľa

 • 10:00 hod., Stará tržnica poschodie - Workshopy pre deti
  Workshopy pre deti s obľúbenými autormi a ilustrátormi (Martina Matlovičová, Ľubo Paľo, Miloš Kopták, Vlado Král, Daniel Hevier, Ján Uličiansky a ďalší)
 • 10:00 Origami z papierovej krajiny
  Výtvarná dielňa dizajnéra a výtvarníka Karola Krčmára.
 • 11:30 Čarovná záhrada
  Výtvarný workshop ilustrátorky Petry Hilbert.
 • 13:00 Tóno, ja a mravce
  Výtvarná dielňa ilustrátorky Kristíny Šimkovej.
 • 14:00 Záhada čarovného vajíčka
  Výtvarná dielňa ilustrátorky a arteterapeutky Aleny Wagnerovej.
 • 15:30 Taký normálny zverinec
  Výtvarný workshop ilustrátora Ľuboslava Paľa.
 • 17:00 Komiks náš každodenný
  Výtvarný workshop s ilustrátorkou Katarínou Slaninkovou.

Napíšte komentár