17. 10. 2021 Hedviga 15°C Jasno

Materské centrum Nezbedko

Autor: Hanka, Foto: facebook.com/mcnezbedko
Adresa:Lipová 183, 941 02 Telefón: E-mail:mcnezbedko@gmail.com www:stránka organizátora
Hodnotenie:

488025 274258479315650 1451100058 n

Zduženie vytvára spoločný priateľský priestor pre deti, mamičky, rodiny, budúce matky a ostatných rodinných príslušníkov. Vzniklo ako dobrovoľná záujmová organizácia, ktorá uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva a svojpomoci.

Ciele

 • a) umožniť ženám na materskej dovolenke, deťom, rodičom a starým rodičom (opatrujúcim deti) relaxáciu, rozptýlenie, možnosť vyjsť z izolácie, priestor pre neformálne stretnutia, výmenu skúseností, vzájomnú psychickú podporu, diskusie, vzájomné rady a viacgeneračnú komunikáciu;
 • b) vytvoriť podnetné tvorivé prostredie pre hru a duševný rozvoj pre deti od najútlejšieho veku, predovšetkým batoľatá do veku od 0 do 3 rokov a deti vo veku od 3 – 6 rokov, kde sa budú hravou formou uskutočňovať voľné a-alebo organizované aktivity zamerané na vznik prvých sociálnych vzťahov a rozvíjanie pohybových schopností (pohybové a rytmické hry a cvičenia) , fantázie a tvorivého myslenia, ide o prostredie, kde budeme podporovať v deťoch kamarátstvo a dobroprajnosť voči rovesníkom;
 • c) poskytnúť ženám vzdelávací program (jeho vedenie či sprostredkovanie) formou prednášok a kurzov z oblasti výchovy, výživy, medicíny, psychológie, práva, pomáhať ženám presadiť sa na trhu práce po ukončení materskej-rodičovskej dovolenky, keď si po dlhoročnej prestávke mnohé ťažko hľadajú pracovné uplatnenie, zabezpečiť relevantné kontakty najmä v oblasti detského lekárstva, psychológie, sociálno-právnej a ekonomickej. Na týchto aktivitách sa prednostne môžu podieľať členovia MC alebo pozvaní lektori.;
 • d) zabezpečiť starostlivosť o deti podľa dohodnutých pravidiel, počas organizovania akcií a v prípade, keď bude musieť matka svoje dieťa z mimoriadnych dôvodov na chvíľu opustiť;
 • e) osveta a poradenstvo v oblasti dojčenia a starostlivosti o novorodenca, rekondičné cvičenia, cvičenia pre rodičov s deťmi, cvičenia pre tehotné, predpôrodné kurzy pod odborným vedením pôrodnej asistentky;
 • f) vyzdvihovať význam materstva pre rodinu a spoločnosť, poslanie ženy ako darkyne života v celoživotnej úlohe matky;
 • g) umožniť ženám na materskej-rodičovskej dovolenke, ktoré nevlastnia počítač prístup na internet;
 • h) na dosiahnutie týchto cieľov MC uskutočňuje i nasledovné aktivity:
     • - organizovanie bazárov detského, materského oblečenia, detských a materských potrieb a hračiek
     • - zriadenie knižnice s rodičovskou a detskou tematikou
     • - vedenie detí k úcte a láske k ľuďom a prírode, 
     • - organizovanie kultúrnych a športových podujatí, výletov a táborov;
     • - príležitostná publikačná činnosť;
     • - oslavy sviatkov - organizovať podujatia pri príležitosti Vianoc, Mikuláša, Dňa detí, Dňa matiek a pod.
     • - zbierky na charitatívne účely
     • - komunikovanie a príprava spoločných projektov so štátnou správou, samosprávou a podnikateľskými subjektami,
     • - podnecovať jednotlivcov a podnikateľské subjekty k darcovstvu, pomoci (filantropia);

Mapa: N 48° 6′ 32″ E 18° 10′ 41″

Mapa sa nahráva...

Napíšte komentár