01. 12. 2023 Edmund 3°C Dážď so snehom

Násilie v domácnosti, trpia deti. Ako postupovať?

Autor: MS, V spolupráci

37859686 m

Hádky, prípadne až násilie v domácnosti. Násilie fyzické či psychické. To všetko a ešte omnoho viac pôsobí negatívne na deti. Ako môže postupovať rodič dieťaťa, ktorý je obeťou takéhoto násilia?

Žiaľ, aj takáto je realita v mnohých rodinách. V tomto článku vám poradíme, ako postupovať a na aké orgány sa obrátiť.

  1. Nečakajte, riešte to. Trpia tým vaše deti aj vy

V prvom rade Vám odporúčame túto situáciu riešiť a nenechať veci tak ako sú momentálne. Fyzické, ale aj psychické vydieranie, je trestným činom a na to, aby ste ho mohli preukázať, je potrebné to oznámiť formou podania trestného oznámenia na políciu. V prípade, ak opätovne dôjde k fyzickému incidentu, neváhajte zavolať policajnú hliadku. Je to síce nie príjemná záležitosť, ale treba sa voči tomu brániť.

  1. Ak ste manželia, iniciujte konanie o rozvod manželstva

Čo sa týka detí, pravdepodobne bude najlepšie začať konanie o rozvod manželstva, ak ste o tom rozhodnutá/ý a už nevidíte možnosť, ako ďalej zotrvať v manželstve. Je to neľahké rozhodnutie v živote každého manžela či manželky, hlavne v prípade, ak máte spoločné deti, ale vedzte, že niekedy je to to najlepšie. Rozvod manželstva, tak ako iné konania, má svoje náležitosti a postupnosť. Čím skôr podáte návrh na rozvod manželstva, tým skôr sa vaša vec vyrieši.

Čo je to rozvod manželstva a ako podať návrh na súd? Čítajte tu.

Ako vyzerá rozvodové konanie na súde? Čítajte tu.

  1. Mám možnosť niečo spraviť ešte pred podaním návrhu na rozvod manželstva? Situácia sa už nedá vydržať. Môžem požiadať o pomoc súdu neodkladným opatrením? 

Taktiež ešte pred podaním návrhu na rozvod manželstva je možné začať konanie o nariadenie neodkladného opatrenia. Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery.

Čo to znamená bezodkladne? Bezodkladnosť v tomto prípade znamená, že vaša vec- teda zabránenie násilia, resp. podozrenia z násilia - nestrpí odklad a je nutné upraviť pomery tak, aby k násiliu nedošlo.  Ak je dôvodné podozrenie z násilia, existuje možnosť, aby osoba, ktorá toto násilie vykonáva, nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, čim manželovi/manželke či partnerovi s ktorým žijete znemožníte vstup do bytu alebo domu, kde s Vami a deťmi spoločne býva.

Toto je zákonné ustanovenie, ktoré vás chráni pred takýmito situáciami a prípadmi, aké vznikajú vo vašej domácnosti.

Ide o rýchle konanie bez pojednávania. Rýchle preto, že ak v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia dostatočne opíšete rozhodujúce skutočnosti odôvodňujúce nariadenie tohto opatrenia a podložíte ho listinami, na ktoré sa odvolávate, súd nariadi takého opatrenie už do 24 hodín od doručenia návrhu. V dôsledku toho súdy o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia nerozhodujú až po zistení skutkového stavu, ale už na základe osvedčenia tvrdených skutočností (súdu predložíte lekárske správy napríklad o spôsobenom zranení v dôsledku násilia, čestné prehlásenia, podané trestné oznámenia, akékoľvek dokumenty, ktoré osvedčujú vami tvrdené skutočnosti, pre ktoré je potrebné nariadiť neodkladné opatrenie).

Navyše, ak by súd nariadil, že váš manžel či partner nemôže vstupovať do spoločného domu, či bytu a toto by porušil, dopustil by sa trestného činu marenia výkonu súdneho rozhodnutia.

 

  1. Obráťte sa na Centrá pre rodinu, psychologickú  a rodinnú poradňu, navštívte advokáta alebo mediátora

Akákoľvek pomoc či rada, ktorá vám v tejto neľahkej situácií pomôže, je dobrá. Nebojte sa preto obrátiť na pomoc orgánov, ktoré majú skúsenosti a vedia vám pomôcť.

Ak potrebujete spísať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia či rozvod manželstva, trestné oznámenie, ale aj iné podanie a vyhnúť sa tak zbytočným chybám, ktoré by mohli viesť k vášmu neúspechu alebo zdržať konanie pre chyby v podaní a podobne, kontaktujte advokáta či inú právnu pomoc.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár