29. 11. 2023 Vratko 2°C Skoro jasno

Otec na materskej dovolenke - čoraz častejšia realita

Autor: MS, V spolupráci
33526346 m

Zdroj: 123rf.com

Vidieť oteckov na materskej dovolenke už dávno nie je mýtus. A viete o tom, že pri tom istom dieťati môžete byť postupne na materskej obaja rodičia? Alebo, že pri jednom dieťati bude na materskej matka a pri druhom dieťati otec?

Kedy má otec dieťaťa nárok na materské?

V prípade, ak chce ísť na materskú dovolenku otec dieťaťa (hoci Zákonník práce ju nazýva rodičovská dovolenka), tak ako pri matke, aj tu zákon vyžaduje splnenie istých požiadaviek, sú nimi tieto:

  1. Otec dieťaťa ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti je nemocensky poistený alebo je v ochrannej dobe po zániku nemocenského poistenia. Ochranná doba u otca dieťaťa je oveľa kratšia ako je ochranná doba pri matke dieťaťa, a to veľký pozor. U otca dieťaťa je ochranná doba len 7 dní po zániku nemocenského poistenia, oproti matke dieťaťa, kde je táto ochranná lehota až 8 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Preto oteckovia pozor, máte len 7 dní nato, aby ste túto lehotu využili a požiadali o materské, resp. aby vám nárok vznikol a teda bol priznaný.
  2. Otec dieťaťa ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol v posledných dvoch rokoch nemocenský poistený najmenej 270 dní. Pri tejto požiadavke najmenej 270 dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokoch, je to totožné ako u matky dieťaťa. Avšak predsa len je v niečom odlišnosť, avšak v tom, že tu sa tieto dve požiadavky skúmajú u otca dieťaťa ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti (teda jeho nástupu na materskú) a nie ku dňu pôrodu ako u matky, takže to dobre prepočítajte.   
  3. Prevzatie dieťaťa do starostlivosti otca po dohode s matkou dieťaťa - na tento účel existuje na pobočkách Sociálnej poisťovne tlačivo, ktorým vlastne potvrdíte to, že dieťa je vo vašej starostlivosti ako otca.

Ako dlho môže otec čerpať materskú?     

Tu platí pravidlo, a síce také, že otec môže nastúpiť na materskú až po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu (takzvané šestonedelie).

Druhým pravidlom je, že otec môže nastúpiť na materskú (prevziať dieťa do starostlivosti) až potom, ako matka dieťaťa skončí poberanie svojho materského na toto dieťa - teda na jedno a to isté dieťa nemôžu obaja súčasne poberať materské.

Otec môže poberať materské na dieťa najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Nárok na materské otcovi zaniká uplynutím 28. týždňa od prevzatia dieťaťa do starostlivosti, avšak ak ide o :

  • osamelého otca - má nárok na materskú až 31 týždňov, čím si prilepší k dobru 3 týždne rovnako ako je to pri osamelej matke,
  • ak máte doma dve a viac detí súčasne, ktoré prevezmete do starostlivosti - 37 týždňov.

Kedy som osamelý otec?

- ak nie ste ženatý - ste slobodný, rozvedený, ovdovený a žijete sám v domácnosti (teda nežijete v spoločnej domácnosti napríklad ani s matkou dieťaťa a ani napríklad so svojimi rodičmi, resp. inou osobou v spoločnej domácnosti, s ktorou by ste spoločne hospodárili, mali spoločné účty, atď...  – túto skutočnosť deklarujete čestným vyhlásením v Sociálnej poisťovni, ktorá má na to formulár).

Môžem poberať materské ako otec dieťaťa a matka dieťaťa rodičovské na to isté dieťa?

Veru, nie. Tým, že ako otec dieťaťa prevezmete dieťa do starostlivosti a budete naň poberať materské, matka dieťaťa už prestane poberať rodičovské a je potrebné požiadať o zastavenie vyplácania rodičovského príspevku matky. Nie je možný súbeh poberania materského otcom aj rodičovského matkou na to isté dieťa.

Čo ak by som chcela ostať doma, hoc aj bez toho, aby som poberala rodičovský príspevok?

V tom vám nič nebráni, nakoľko rodičovská dovolenka vám patrí až do 3 rokov veku dieťaťa, avšak ak otec dieťaťa prevezme dieťa do starostlivosti a bude dostávať materskú, vy už nárok na rodičovský príspevok stratíte. Ale do práce nastúpiť nemusíte, môžete ostať doma, avšak pozor na odvody do zdravotnej poisťovne. Tieto za vás už štát nebude uhrádzať.

Máme dve deti vo veku do 3 rokov.  Môžem byť ja doma na materskej s mladším a muž so starším? Budem poberať na staršieho aj rodičák?

Áno, môžete byť doma na materskej s mladším dieťaťom a otec so starším na svojej materskej, avšak tým, že otec bude poberať materské na staršie dieťa, rodičovské na toto dieťa už nebudete môcť poberať vy ako matka, strácate naň nárok.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár