02. 12. 2023 Bibiána 2°C Dážď so snehom

Výpoveď v čase Covidu-19: Zvýšená ochrana zamestnanca pred výpoveďou

Autor: MS, V spolupráci
writing 828911 1280

Zdroj: pixabay.com

Už sme si všetci mysleli a nádejali sa, že tomu bude konečne koniec a naše životy sa opäť vrátia do starých a dobre zabehnutých koľají. No, nestalo sa tak. Práve naopak. Situácia sa rapídne zhoršila, opatrenia sa sprísnili ...veď to dobre poznáte na vlastnej koži.

Táto koronakríza zasiahla nielen životy našich detí (ktoré sa doma buď tešia alebo naopak, chýba im škola a priatelia) ale aj zamestnávateľov a zamestnancov, ktorými sme buď na jednej alebo na druhej strane pracovnoprávneho vzťahu.

Mnohí zamestnávatelia sa zo dňa na deň museli, chtiac či nechtiac, prispôsobiť novým protipandemickým opatreniam, ale aj oznámiť zamestnancom, že s nimi musia skončiť pracovný pomer. Verte či nie, ani pre nich to nie je jednoduché.

Poďme sa pozrieť nato, čo sa zmenilo v oblasti pracovného práva, predovšetkým to, čo je nové pri skončení pracovného pomeru formou výpovede. 

Výpoveď len zo zákonných dôvodov

Výpoveď predstavuje jeden zo spôsobov, akými môže zamestnávateľ ale aj zamestnanec skončiť pracovný pomer. Rozdiel je v tom, že pokiaľ zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu (ale aj bez uvedenia dôvodu), zamestnávateľ tak môže spraviť len zo zákonného dôvodu, teda takého, aký je priamo uvedený v zákone. Iné dôvody nemá a ani ich nemôže použiť. Inak by bola výpoveď neplatná.

Nemôžete preto dostať výpoveď s výpovedným dôvodom: „Podávame Vám výpoveď z dôvodu Covid-19.“ Takýto výpovedný dôvod v ustanoveniach Zákonníka práce nenájdete a zamestnávateľ voči vám ako zamestnancovi takto ani nemôže postupovať. Takáto výpoveď je neplatná.
Každá výpoveď musí byť písomná a doručená, toto zlaté pravidlo platí vždy, aj v čase koronakrízy.

A čo okamžité skončenie pracovného pomeru kvôli Covid? Je to možné?

To isté platí aj v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru, aj tu sú striktné dôvody, iné použiť nemožno. Opäť aj tu platí, že využitie inštitútu okamžitého skončenia pracovného pomeru, je možné len v prípade vymedzených dôvodov uvedených v Zákonníku práce, ktorými sú:

 • právoplatné odsúdenie zamestnanca pre úmyselný trestný čin alebo
 • závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Nie je teda možné okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom kvôli znižovaniu stavu zamestnancov, či iným organizačným zmenám takýmto spôsobom.

Výpoveď nemožno dať zamestnancovi vždy - platí zákaz výpovede

Istotne ste už počuli o zákaze výpovede. To je situácia, keď zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe. Ide o dobu, kedy je zamestnanec chránený pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, a to aj v prípade, keď reálne existuje konkrétny výpovedný dôvod.

Sú to situácie, kedy je zamestnanec napríklad na PN, v prípade tehotnej zamestnankyne, zamestnankyne na materskej či rodičovskej dovolenke alebo ak sa stará osamený zamestnanec o dieťa mladšie ako 3 roky, zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej situácie a podobne.

Novela zákonníka práce zvýšila ochranu zamestnanca pred výpoveďou

Nakoľko po vypuknutí Koronavírusu sa situácia takmer u všetkých zamestnávateľov rapídne zhoršila, reagovala na to aj novela Zákonníka práce účinná od 4.4.2020, a to práve v ustanoveniach o zákaze výpovede, kde sa zaviedla zvýšená ochrana zamestnancov tým, že zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci pre dôležitú osobnú prekážku v práci, ktorou je karanténa alebo izolácia.

Zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu:

 • karanténneho opatrenia, izolácie,
 • osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu alebo
 • osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, sa posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného. Zamestnanec je tým pádom chránený pred výpoveďou.

Poďme si to teda rozmeniť na drobné a ukázať na príkladoch:

 1. Čo ak bola prevádzka, kde pracujete, zatvorená?
  V takomto prípade, a síce zatvorenie prevádzky zamestnávateľa z dôvodu rozhodnutia štátneho orgánu, znamená prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V takomto prípade patrí zamestnancovi, ktorý nemôže vykonávať z týchto dôvodov prácu a teda nie je fyzicky možné, aby bol v práci a na pracovisku, náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného mesačného zárobku. Pamätajte na to, že nikdy nie menej, ako minimálna mzda.
 2. Čo ak ste vy sami ako zamestnanec v karanténe?
  Tak karanténa aj izolácia sú v zmysle Zákonníka práce dôležitou osobnou prekážkou v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľ vás preto musí ospravedlniť, teda ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci. Novela Zákonníka práce dopĺňa, že takýto zamestnanec je chránený pred skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa a je mu dané postavenie akoby išlo o zamestnanca, ktorý je dočasne pracovne neschopný (akoby bol na PN- ke) a vzťahuje sa na neho ochranná doba.
  Ako je to so mzdou? 
  Zamestnanec, ktorý ide do povinnej karantény je na tzv. pandemickej PN a od prvého dňa tejto PN má nárok na 55% denného vymeriavacieho základu, teda zamestnávateľ neplatí takémuto zamestnancovi nič (tak ako pri klasickej PN-ke....), dávku vypláca už priamo Sociálna poisťovňa hneď od prvého dňa nariadenej karantény. 
 3. Čo ak sa staráte o dieťa, ktorého školské zariadenie bolo zatvorené a z toho dôvodu nemôžete nastúpiť do práce?
  V tomto prípade platí to isté, ako je uvedené v príklade vyššie. Váš zamestnávateľ vás za takto vzniknutú situáciu nemôže sankcionovať výpoveďou, naopak. Pred výpoveďou ste v takomto prípade chránení.
  Ako to je so mzdou?
  Pandemické ošetrovné môže nemocensky poistený rodič poberať počas celej doby trvania krízovej situácie za predpokladu, že trvá niektorá zo situácií, ktorá podmieňuje nárok na pandemickú OČR (napr. zavretie škôl alebo zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia príslušného orgánu v súvislosti s krízovou situáciou, ochorenie dieťaťa do 16. roku veku, atď...). Výška pandemického ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu, čo je približne 70 % čistej mzdy.

Home- office a Koronavírus: Môže vám zamestnávateľ nariadiť home- office? Čítajte v nasledujúcej právnej poradni.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár