30. 11. 2023 Ondrej/Andrej 3°C Sneženie

Rozvod a alimenty - ako to s nimi vlastne je?

Autor: MS
26157

Zdroj: freepik.com

Čo je výživné? Kto komu platí? Ako sa určuje? 

Ak už máte jasno v tom, že váš vzťah sa definitívne rozpadol a spolu už ostať nechcete či nevládzete- FAJN. Krok číslo 1 máte úspešne za sebou. Veď aj spraviť toto rozhodnutie stojí nemálo úsilia a odvahy.

Ale čo bude s deťmi po rozvode či rozchode? Ako bude život vyzerať bez partnera? Ako zvládnete starostlivosť o deti bez jeho pomoci? Ako to finančne ustáť? Koľko peňazí môžem od neho žiadať ako výživné? Ako sa také výživné vlastne určuje? Existuje aspoň nejaké minimálne výživné? Čo ak mi exmanžel neplatí na deti ani cent? Mám od štátu nárok aspoň na nejaké peniaze pre deti?

Čo je výživné na deti?

Samozrejme, okrem starostlivosti o dieťa a toho, že ho máte radi a ľúbite, bez peňazí to jednoducho nepôjde. Výživné, čiže ľudovo povedané alimenty, predstavujú istú sumu peňazí, ktoré majú za úlohu zabezpečiť a pokryť potreby vášho dieťaťa. Dieťa predsa nemôže byť škodné a postrádať to, čo mu právom patrí. Výživné je prednostné, čo znamená, že všetky vaše ostatné finančné povinnosti musia ísť jednoducho bokom a prvotne si musíte plniť vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu.

Nezabúdajte na to, že vyživovacia povinnosť platí pre oboch manželov, nie len pre jedného. Je síce pravdou, že každý z manželov sa vie o rodinu postarať inak, niekto viac osobnou starostlivosťou, iný viac finančne, ale táto povinnosť patrí naozaj vám obom. 

Kto komu platí výživné?

Výživné platí ten rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti. Najčastejšie pôjde o otca dieťaťa, no nie je to vždy pravidlom. Takýto rodič dieťaťa je povinný na platenie výživného a tejto povinnosti sa nemôže zbaviť. Výživné sa platí síce na pokrytie odôvodnených potrieb dieťaťa – teda všetkého toho, čo potrebuje na zdravý vývoj a spokojné detstvo a dospievanie, no platobným miestom je druhý rodič dieťaťa. Preto často počujete o tom, že výživné sa platí k rukám matky. Je to síce taká zastaralo znejúca formulka, ale je to tak. Financiami predsa nemôže disponovať malé dieťa, ale niekto dospelý, to znamená dospelý rodič, ktorý sa o dieťa stará.

Kedy a ako často sa výživné platí?

Výživné sa platí v pravidelne opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu. Tak hovorí zákon. Povedané ľudskou rečou a jednoducho, alimenty platí rodič každý mesiac v rovnakej sume a to na mesiac dopredu. Prečo dopredu? No preto, aby malo dieťa vždy a za každých okolností včas financie. Dieťa nemôže čakať. Jesť, piť, bývať, obliekať sa, chodiť do škôlky predsa musí.

Čo sú to odôvodnené potreby dieťaťa? 

Je to všetko to, čo dieťa potrebuje na to aby mohlo bez problémov a zdravo žiť. Jedná sa o tie potreby, ktoré sú nevyhnutné a ktoré sú predvídateľné. Medzi odôvodnené potreby patrí strava, ošatenie, bývanie, platenie za škôlku, školu, internát, krúžkovú činnosť, hygienické potreby, cestovné, zdravotné pomôcky a lieky a podobne.

Ako sa určuje výživné?  

Márne budete hľadať v zákone či na internete presnú výšku výživného aké dostanete. K  sume výživného možno dospieť len určením na základe viacerých skutočností. To, koľko bude výživné na vaše dieťa, závisí od množstva faktorov. Na jednej strane je dôležité, aké sú schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča a na strane druhej to, aké sú odôvodnené potreby dieťaťa.

Je teda jasné, že iná bude výška výživného u toho povinného rodiča, ktorý zarába niekoľko tisíc eur a vlastní rodinný dom s pozemkom ako u toho povinného rodiča, ktorý zarába napríklad 800 eur a má pritom ešte úver či ďalšie dieťa, ktorému tiež platí výživné.

Výšku výživného možno určiť dohodou rodičov, ak je na to vôľa a vedia sa na tom dohodnúť alebo sa výška výživného určí súdom v rámci konania o rozvode manželstva. Bez určenia výživného a vyriešenia toho komu bude dieťa zverené do starostlivosti (či už osobnej starostlivosti matky alebo otca dieťaťa alebo do striedavej osobnej starostlivosti), vás súd nerozvedie.

A práve výška výživného je mnohokrát povestným kameňom úrazu rozvodového konania. Určiť výšku výživného súdom nie je až také jednoduché. Do úvahy súd berie viacero faktorov, tak na strane povinného rodiča ako aj dieťaťa. Každý prípad je individuálny a tak sa k nemu aj pristupuje. Niekto zarába menej a má menej aktív (majetku, nemej platenú prácu a podobne), niekto má vyšší príjem a plnú garáž.

A povedzme si pravdu, aj u detí je to podobné. Niektoré dieťa chodí na štátu školu a na jeden krúžok, nemá zdravotné problémy a naopak, iné bude výživné pri dieťati, ktoré má vysoké výdavky napríklad na zdravotné pomôcky, lieky a má vážnu chorobu.        

A čo aspoň nejaké minimálne výživné? Existuje vôbec? 

Samozrejme, že áno. Minimálne výživné MUSÍ platiť každý rodič a to bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery, vek, zdravotný stav či finančnú situáciu. Dieťaťu musí byť za každých okolností a vždy priznané aspoň takéto výživné, nikdy nie nižšie. Minimálne výživné je preto definované priamo v zákone vo výške 30% zo sumy životného minima na dieťa. Momentálne je táto suma od júla 2020 vo výške 29,42 EUR. Čože? Tak málo? Ja viem, je to naozaj smiešna suma. Ale pamätajte na to, že takéto nízke výživné sa platí len v odôvodnených prípadoch, kedy povinný rodič je skutočne finančne nespôsobilý a sú tu aj iné objektívne prekážky na jeho strane, napríklad ide o povinného rodiča bezdomovca, vo výkone trestu vo väzení a podobne.  

Náhradné výživné - výživné od štátu

Ak nie je výživné na dieťa platené v určenej výške a včas, pomôže štát. Takéto výživné sa nazýva náhradným výživným - nakoľko nahrádza to výživné, ktoré by inak a za normálnych okolností platil povinný rodič. Aj toto výživné je definované v zákone, lebo je dôležité a dieťa bez výživného nemožno nechať. Význam tohto druhu výživného je teda v tom, aby zabezpečil štát to, čo inak robí rodič. Ak nastane situácia, že vám výživné nie je zaplatené aspoň sčasti (teda v plnej výške, akú očakávate) a včas, máte nárok o toto výživné požiadať. Nerozhoduje súd (načo aj?, veď súdom určené už je, resp. súdom schválené v rodičovskej dohode) ale priamo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Takéto náhradné výživné vám bude poskytnuté vo výške, ktorá vám bola ako výživné priznaná súdnym rozhodnutím, alebo ktorú ste si s bývalým partnerom dohodli v rámci rodičovskej dohody. Výška tohto náhradného výživného je však najviac vo výške 3,7- násobku sumy životného minima, čo je momentálne do 355,05 EUR.Nato, aby ste si požiadali o takéto výživné však musíte splniť viacero podmienok - výživné ste od jeho platcu nevideli aspoň dva po sebe nasledujúce mesiace a výživné si vymáhate od exekútora - teda že beží exekučné konanie.

V prípade žiadosti o náhradné výživné nezabúdajte na to, že sa posudzuje aj splnenie ďalších podmienok, ktoré uvádza priamo zákon o náhradnom výživnom- jedná sa najmä o výšku priemerného mesačného príjmu žiadateľa, zohľadňuje sa napríklad trvalý pobyt či riadne plnenie školskej dochádzky dieťaťa a podobne.

Výška náhradného ako aj minimálneho výživného ako aj podmienok na ich získanie sa menia a preto odporúčame sledovať stránky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa o týchto druhoch výživného dozviete viac.  

Maximálne výživné? Je aj také?

Maximálne výživné nepoznáme a ani neexistuje. Avšak nemajte obavu, aj my, právnici máme sedliacky rozum a vieme, že ak by dieťa malo astronomicky a rozprávkovo vysoké výživné, nikdy v živote by nebolo motivované samo na sebe pracovať a uplatniť sa.

O tom, dokedy sa výživné musí dieťaťu platiť? Len do 18 rokov veku alebo aj ďalej? Musím platiť výživné aj dospelému dieťaťu, ktoré už je na vysokej škole? Čo ak mi výživné určené pred pár rokmi už nestačí, lebo dieťa rastie ako z vody? Je možné výživné zmeniť? Ako nato?

Odpovieme si v nasledujúcej poradni, tešíme sa.

>> Všetky články z rubriky Právna poradňa 

vizitka

Napíšte komentár