Ako sa čo najľahšie stane zo škôlkára školák?

Autor: Laura , Foto: raabe.sk, PR správa

Prechod z materskej do základnej školy je pre dieťa veľká záťaž. To, či bude začiatok školskej dochádzky pre dieťa úspešný, závisí od celého doterajšieho vývinu.

Čo môžete robiť, aby váš predškolák bez problémov zvládol túto životnú skúšku?

  • Či už chcete poslať dieťa do školy skôr alebo jeho nástup do školy chcete odložiť, potrebujete podľa platných právnych postupov správu od lekára, psychológa či špeciálneho pedagóga. Aj tu však platí, že prvotným „odborníkom“ na diagnostiku prejavov dieťaťa je pani učiteľka v materskej škole, s ktorou sa o dieťati určite rozprávajte.
  • Svoje prípadné obavy zo záťaže (psychickej i časovej) nedajte dieťaťu poznať. Mohlo by ho to výrazne odradiť.
  • Pomáhajte dieťaťu pri vytváraní dobrých učebných návykov.
  • Nemajte na výkon dieťaťa prehnané požiadavky.
  • Ak pátrate po informáciách o tom, čo by malo vaše dieťa vedieť pred vstupom do školy, na akej úrovni by malo byť, čo môžete urobiť, aby ste dieťaťu pomohli, spýtajte sa pani učiteliek vo vašej materskej škole. Tie by vám mali na otázky fundovane odpovedať a prípadne odporučiť odbornú pomoc.
  • Dbajte na vhodné správanie a výchovu. Rozvíjajte zručnosti a vedomosti svojho dieťaťa. Pomôcť vám pritom môžu rôzne učebné pomôcky, ktoré rozvíjajú školskú zrelosť a overujú školskú pripravenosť.
kuliferdo cerveny sada

 

KULI modry pack

Zdroj: raabe.sk

 

  • Školskú zrelosť môžete doma s predškolákom cvičiť napríklad pomocou pracovných zošitov KuliFerdo – školská zrelosť (rozvoj), ktoré sa zameriavajú na rozvoj zrakového a sluchového vnímania, myslenia, grafomotoriky, orientácie a pozornosti. Vypracovávaním jednotlivých úloh v domácom prostredí sa tak dieťa lepšie pripravuje na vstup do základnej školy.
  • Na overovanie školskej zrelosti a mapovanie rozsahu schopností, zručností a vedomostí pred nástupom do školy je tu pre deti napr. KuliFerdo – školská zrelosť (overovanie). Tieto vám prezradia, kde má váš predškolák ešte medzery.
1ae

Zdroj: raabe.sk

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár