Kontakt

Stránku prevádzkuje: S DEŤMI, o.z.
Min.vnútra SR, registrácia vykonaná dňa 14.12.2012, č.spisu: WS/1-900/90-40713

Adresa: 
S DEŤMI, o.z.
Antona Bernoláka 2170/45
010 01 Žilina

email: info@sdetmi.com  
mobil: +421 903 176 134, +421 911 051 982

IČO: 42224918
DIČ: 2023699865 (Nie sme platca DPH)

V prípade, že chcete podporiť našu činnosť, sponzorské dary uvítame na čísle účtu: 2300369036/8330 Fio Banka.  
Ďakujeme!