Letné kurzy Baby music folk

Hudobno-pohybové, zážitkové kurzy pre deti a rodičov s deťmi od 1 do 6 rokov. Hodiny Baby Music Folk sú plné básničiek, povedačiek, rapotačiek, folklórnych piesní, tanca, zdravého pohybu, dynamiky, rytmiky v živej a radostnej atmosfére.
Termín: 07.08.2018 a ďalšie
Mesto: Žilina