Slávnostný zápis

Zápis detičiek do prvého ročníka.
Termín: 02.04.2019
Mesto: Banská Bystrica