Februárový program v RC Klbko

Február v RC Klbko
Termín: 28.02.2017 a ďalšie
Mesto: Bratislava

Otvárame kurzy v plaveckej škole Nemo

Nové plavecké kurzy otárame už vo februári.
Termín: 03.02.2017 a ďalšie
Mesto: Prešov

Kurz Folklórik pre Krpčekárov v RC Dlháčik

Krúžok pre deti vo veku od 1,5 - 3 rokov v sprievode rodiča na tému Vítanie jari.
Termín: a ďalšie
Mesto: Bratislava