Čiarkolárium v BDNR

Štvrté pokračovanie projektu Batolárium.
Termín: 07.04.2019
Mesto: Banská Bystrica