MDD CVČ vo Vranove nad Topľou

Medzinárodný deň deti v centre voľného času vo Vranove nad Topľou.
Termín: 02.06.2019
Mesto: Vranov nad Topľou