Harmonogram aktivít v Terasačiku v mesiaci marec 2019

Harmonogram aktivít v Dennom centre pre rodičov s deťmi v mesiaci marec 2019.
Termín: 31.03.2019 a ďalšie
Mesto: Košice

Rozprávky zo šípového kra a z lepšieho sveta

Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Danielom Pastirčákom v cykle podujatí Kniha a ešte trochu viac.
Termín: 18.03.2019
Mesto: Trnava

Výstava Vesmír očami detí

XXXIV. ročník regionálnej výstavy.
Termín: 27.03.2019 a ďalšie
Mesto: Senica

Malí umelci - kreatívne dielničky

Malí umelci - kreatívne dielničky s Oty v Haligande.
Termín: 18.03.2019
Mesto: Košice

Jarno - letná burza v MC Žabka

Pozývame rodičov prísť si nakúpiť lacnejšie detské oblečenie a obuv.
Termín: 19.03.2019 a ďalšie
Mesto: Stará Turá

Svetový deň vody v Slovenskom banskom múzeu

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici pozýva na prednášku v expozícii Baníctvo na Slovensku- Kammerhof a interaktívnu hodinu do Expozície uhoľného baníctva na Slovensku.
Termín: 22.03.2019 a ďalšie
Mesto: Handlová

Keď bábky ožijú

Interaktívna výstava bábok, divadelných scén a kulís
Termín: 28.03.2019 a ďalšie
Mesto: Sabinov

Melekova divadelná Nová Baňa

Festival amatérskeho ochotníckeho divadla a divadla mladých. V dňoch 18. – 22. marca 2019 sa v kine Vatra znovu stretnú divadelníci z Novej Bane, Očovej, Kremnice a Banskej Štiavnice.
Termín: 22.03.2019 a ďalšie
Mesto: Nová Baňa

Výstava Jar klope na dvere

Pozývame Vás na výstavu ručných prác klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej ul.
Termín: 30.04.2019 a ďalšie
Mesto: Bratislava

Výstava Porcelán s tvárou

Porcelán s tvárou - unikátna výstava porcelánových bábik zo zbierky Violy Hrnčárovej.
Termín: 23.03.2019 a ďalšie
Mesto: Bratislava