27. 01. 2022 Bohuš 8°C Polooblačno

Pandemický rodičovský príspevok sa zrušil

Autor: Annie
worried upset young blonde female sitting kitchen table with papers portable computer feeling stressed because she has make report take care her baby son while he is staying home

Zdroj: freepik.com

Ukončenie poskytovania pandemického rodičovského príspevku od 1.1.2022. Posledný bude vyplatený v januári 2022 (za mesiac december 2021). 

Podľa názoru ministra práce v poslednom období výrazne klesla miera nezamestnanosti, z čoho vyplýva, že rodičia, ktorým skončí bežný rodičovský príspevok, si vedia príjem zabezpečiť a školy aj škôlky sú otvorené, takže zabezpečenie starostlivosti o dieťa nie je prekážkou v hľadaní si zamestnania. Poskytovanie mimoriadneho príspevku sa ruší od Nového roka.

"Tzv. pandemický rodičovský príspevok bol zavedený s cieľom podporiť rodiny, ktoré by sa po zániku nároku na rodičovský príspevok ocitli vo finančnej tiesni. A to vzhľadom na to, že v čase krízovej situácie nemali možnosť zabezpečiť si príjem – zatvorené prevádzky vrátane veľkých fabrík a zatvorené predškolské a školské zariadenia a s tým spojená nemožnosť hľadať si zamestnanie," vymenoval minister práce.  


Nárok na pandemický rodičovský príspevok mali tí rodičia, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky (resp. šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), a nemali nárok na príjem zo závislej činnosti, náhradu mzdy, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo neboli poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, príspevku na opatrovanie na toto dieťa, alebo nemali nárok na rodičovský príspevok na mladšie dieťa.

Výška pandemického rodičovského príspevku bola v rovnakej sume ako výška rodičovského príspevku, buď 275,90 € mesačne (rodič pred RP nepoberal materské), alebo 378,10 € mesačne (rodič pred RP poberal materské).

 

 

 

Napíšte komentár