27. 01. 2022 Bohuš 8°C Polooblačno

Nové pandemické opatrenia

Autor: Annie
izolacia

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

IZOLÁCIA AJ KARANTÉNA SA SKRACUJÚ NA 5 DNÍ

Na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa od 25.1.2022 menia viaceré pravidlá pre izoláciu po pozitívnom teste, ako aj pre karanténu po styku s pozitívnou osobou >> vyhláška TU

Skrátenie izolácie a karantény je pragmatické, nie medicínske rozhodnutie. Z dôvodu intenzívnej dynamiky šírenia variantu Omikron prichádza k rýchlemu nárastu prípadov, pričom situácia sa naďalej zhoršuje. Cieľom zmien je predísť masívnym personálnym výpadkom v službách a v podnikoch.

VYSVETLENIE POJMOV:

 • Izolácia: po doručení pozitívneho výsledku testu
 • Karanténa: po úzkom kontakte s pozitívnou osobou

ZA POZITÍVNEHO SA BUDE OSOBA POVAŽOVAŤ PO DORUČENÍ VÝSLEDKOV:

 • RT-PCR testu
 • LAMP testu
 • antigénového testu
 • Point of care testu (PoCT)

Za pozitívneho bude človek považovaný aj po vykonaní domáceho antigénového testu, ktorý však musí posúdiť jeho všeobecný lekár.

PoCT je podobne ako LAMP test rýchla metóda molekulárnej biológie, vykonáva sa napríklad v nemocniciach pred prijatím pacienta na hospitalizáciu, vyšetrenie alebo zákrok.

izolacia2

DOMÁCA IZOLÁCIA POZITÍVNEJ OSOBY:
očkovaní, po prekonaní, neočkovaní

 • bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívneho nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť
 • nasledujúcich 5 dní musí táto osoba na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
 • ak sa v ostatných 24 hodinách vyskytli príznaky ochorenia, o ukončení izolácie rozhodne lekár

izolacia1

KARANTÉNA PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU:
neočkovaní, očkovaní bez posilňujúcej dávky (viac ako 9 mesiacov od zaočkovania)

 • bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u tejto osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť
 • nasledujúcich 5 dní musí na verejnosti nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
 • ak sa počas karantény vyskytnú príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár

KARANTÉNA PO ÚZKOM KONTAKTE S POZITÍVNOU OSOBOU:
plne očkovaní s posilňujúcou dávkou, plne očkovaní do 9 mesiacov od zaočkovania, po prekonaní

 • povinná karanténa sa nebude vzťahovať na osobu, ktorá je plne zaočkovaná a má aplikovanú posilňujúcu dávku – ak nebude mať príznaky ochorenia
 • všeobecný lekár však bude môcť o karanténe rozhodnúť napríklad v prípade úzkeho kontaktu s osobou v spoločnej domácnosti, možnom ohrození imunodeficitnej osoby na pracovisku kontaktu, a pod.
 • osoba musí nasledujúcich 7 dní nosiť respirátor FFP2 bez výdychového ventilu

DEFINÍCIA ÚZKEHO KONTAKTU S POZITÍVNOU OSOBOU:

 • kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte nemali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom typu FFP2 a zároveň:
  • boli osoby v priamom fyzickom kontakte
  • boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 5 minút
  • osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 5 minút
  • osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 5 minút
 • doba úzkeho kontaktu sa počíta 2 dni pred odberom pozitívnej vzorky alebo od objavenia príznakov u pozitívnej osoby, ktorá je blízkym kontaktom.

Aj po 5 dňoch môže byť ešte človek infekčný. Napríklad nová (pre-print) štúdia na americkej NBA ukázala u omikron prípadov, že viac ako polovica bola infekčná ešte 5 dní po prvom pozitívnom teste, 25% ešte v šiesty deň a 13% ešte na siedmy deň.

Z toho dôvodu:
• dôrazne odporúčame zamestnávateľom preferovať home office
• osoby po ukončení izolácie a karantény musia nosiť respirátor FFP2
• po ukončení izolácie a karantény by tieto osoby nemali navštevovať hromadné podujatia, reštaurácie, športoviská... 


 

pande2

Zdroj: mindop.sk

 PREHĽAD HLAVNÝCH ZMIEN ZO VŠETKÝCH NOVÝCH VYHLÁŠOK:


 • Od 19. januára sa zavádza sa nový režim OP+, ktorý bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok (napríklad fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej indikácie a krátkodobé ubytovacie služby - hotelové, turistické a podobné.)

 • Pre vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+. Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí.

 • Plošne sa otvárajú prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov (len pre režim OP+).

 • Otvárajú sa všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb (len pre režim OP).

 • Rozširuje sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ (predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta diaľničných známok, knižnice).

 • Bude povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP).

 • Prevádzky s obmedzením otváracích hodín budú môcť mať otvorené do 22:00 - ide napríklad o prevádzky verejného stravovania s výnimkou donášky a odber so sebou, predajne drogérií, oblečenia a obuvi, domáce potreby, trhoviská, kľúčové služby, prevádzky telekomunikačných operátorov a podobne.

 • Zákazníci hotelov a podobných služieb krátkodobého ubytovania po tretej dávke sa už nebudú musieť preukazovať negatívnym testom; táto povinnosť ostáva pre osoby s dvoma dávkami vakcíny s dvojdávkovou schémou a s jednou dávkou vakcíny s jednodávkou schémou - hotely a podobné služby budú otvorené v režime OP+.

 • Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania sa ruší obmedzenie kapacity ubytovaných hostí (doteraz bolo 75 %).

 • V OTP režime fungujú: autoškoly, lanovky, vleky a vonkajšie športoviská, môžu byť otvorené do 22:00.

 • Ruší sa kapacitné obmedzenie pre prevádzky verejného stravovania (doteraz bolo 50 %).

 • Fitness centrá budú v režime OP+, zvyšuje sa maximálna kapacita na 50 osôb (alebo 1 osoba na 15 štvorcových metrov).

 • Ruší sa povinnosť len individuálnych prehliadok v múzeách a galériách.

 • Ubytovanie pre lyžiarske, snoubordové výcviky pre deti do 18 rokov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bude možné v režime OTP.

 • Povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s kontraindikáciou očkovania.

 • Pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní covidu zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá; v režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

 • Povinnosť nosiť respirátor platí po novom nielen v interiéri, ale aj v exteriéri:
  - ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb menej ako 2 metre
  - ak ste účastní na hromadnom podujatí, a to aj v prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako 2 metre.
Na účely vyhlášok sa pod pojmom OTP, OP a OP+ rozumie:
Kompletne očkovaní (O):
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022)
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia (Lehota z 1 roka na 9 mesiacov sa má zmeniť od 1.02.2022.)
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať
  - certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
  - negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

Testovaní (T):
Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:
 • RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo
 • antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu

Po prekonaní (P):
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (Lehota 180 dní sa po dohode s MZ SR a konzíliom odborníkov zatiaľ nemení na pôvodne avizovaných 90 dní)
 • Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

OP+:
 • osoby kompletne zaočkované, ktoré dostali posilňujúcu dávku vakcíny, ide teda o osoby:
  - najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny dvojdávkovej schémy plus booster dávka
  - najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny jednodávkovej vakcíny plus booster dávka
 • osoby kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy), ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín
 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby do 18 rokov a 2 mesiacov veku (teda bez posilňujúcej dávky aj bez testu)
 • kompletne zaočkované (2. dávka dvojdávkovej schémy, 1. dávka jednodávkovej schémy) osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a zároveň je schopná sa preukázať
  - certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a
  - negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu
 • Osoby od 6 do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktoré majú negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 48 hodín
 • Osoby do 6 rokov veku bez testu

 

pande

Zdroj: ruvz.sk

 

Napíšte komentár