27. 10. 2020 Sabína 19°C Skoro jasno

Manuál opatrení pre školy, školské zariadenia a MŠ

Autor: Laura , Foto: minedu.sk
16951

Zdroj: minedu.sk

V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Pri príprave školského roka 2020/2021 škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

 • V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov povinné.
 • Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.
 • Základná škola, ŠKD, CVČ, JŠ, ZUŠ vyčlenia na začiatku šk. roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu.

  Zásadné pravidlá:
 • Rodičia budú pri nástupe detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie >>> stiahni TU, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň podpíšu vyhlásenie o bezinfekčnosti >>> stiahni TU.
 • Prvé dva týždne od začatia sa školského roku bude nosenie rúšok povinné pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy aj v triedach. Ostatní žiaci ich budú mať povinné iba v spoločných priestoroch.
 • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky!!! Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.
 • Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
 • Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
 • Školy zabezpečia, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk.
 • V čase do 14. 9. 2020 nespájať žiakov vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.
 • Telocvične a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20. 9. nebudú používať.
 • Podľa možností neorganizovať činnosť v ŠKD v zberných skupinách.
 • Rezort školstva odporúča, aby sa žiaci stravovali po triedach, prípadne sa stravovali priamo v triedach.

  Poznámky:
 • Ohľadom krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1. 10. 2020.
 • Organizácia ŠvP a LV je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021.  

16947

Zdroj: minedu.sk


Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga. 
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. 
Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. 
Meranie teploty pri vstupe do škôl je povinné jedine v červenej fáze. Hranica je nastavená na 37,2 stupňa Celzia. 
16955

Zdroj: minedu.sk

16949

Zdroj: minedu.sk

16954Zdroj: minedu.sk


Materské školy

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021.

Zásadné pravidlá:

 • Obmedzovať kontakty medzi triedami, osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.
 • Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
 • Podľa možností neorganizovať výchovu a vzdelávanie v zberných triedach.
 • Materská škola vyčlení na začiatku šk. roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu.
Tlačivá:
117949381 3352215314816666 7115856227229354688 o2

Zdroj: minedu.sk

 

117968859 3352215491483315 3467791529984252340 o2

Zdroj: minedu.sk

117988689 3352215291483335 6540530067633879805 o2

Zdroj: minedu.sk

117880878 3352215288150002 756876529916949367 o2

Zdroj: minedu.sk

 

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

 • Peter 03.09.2020, 14:20

  Milá Lenka, ja som zase proti hlúposti. A čo má byť?

 • lenka 23.08.2020, 21:24

  Som proti rúškam v škole

RSS kanál pre komentáre na tejto stránke | RSS kanál pre všetky komentáre

Napíšte komentár