06. 08. 2020 Jozefína 31°C Skoro jasno, prehánky

Nové plavecké kurzy pre deti i dospelých v roku 2020

Autor: MS, Foto: plaveckaskolanereus.sk
Adresa:Nereus, Žilina Telefón:+421 (0)911 393 555 E-mail:plaveckaskola@nereus-sro.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Predplavecká príprava

 • - predplavecká príprava pre deti od 3 rokov do 6 rokov
 • - bazén: Materská škola na Jarnej ulici v Žiline (Hliny VII)
 • - forma výučby: skupinová
 • - počet detí v skupine: 6 - 8
 • - stupne výučby: predplavecká príprava, zdokonaľovacia príprava
 • - dĺžka lekcie: 60 min. (15 min. rozcvičenie, 30 min. pobyt vo vode, 15 min. hygiena, usušenie)
 • - frekvencia lekcií: 1 – 2 x týždenne
TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH KURZOV 2020


08.01.2020 - 30.03.2020
2 x týždenne, pondelok - streda
16.00 – 17.00 hod.                   21 lekcií          cena: 105,- €   
17.00 – 18.00 hod.                   21 lekcií          cena: 105,- €   

09.01.2020 - 31.03.2020
2 x týždenne, utorok - štvrtok
16.00 – 17.00 hod.                   22 lekcií          cena: 110,- €   
17.00 – 18.00 hod.                   22 lekcií          cena: 110,- €   

10.01.2020 - 19.06.2020 
1 x týždenne, piatok
16.00 – 17.00 hod.                   20 lekcií          cena: 100,- €   
17.00 – 18.00 hod.                   20 lekcií          cena: 100,- €    

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:   09.12.2019  
POZNÁMKA: Výučba sa nekoná počas školských prázdnin a sviatkov.

Prípravné, základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy

 • - plavecká príprava pre deti od 6 rokov do 14 rokov
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - forma výučby: skupinová
 • - počet detí v skupine: 8 – 10 - 12
 • - stupne výučby: základný, pokročilý, zdokonaľovací
 • - dĺžka lekcie: 60 min. (10 min. rozcvičenie, 40 min pobyt vo vode, 10 min. hygiena a osušenie)
 • - frekvencia lekcií: 1 – 2 x týždenne

TERMÍNY NAJBLIŽŠÍCH PRIPRAVOVANÝCH KURZOV 2020

08.01.2020 - 30.03.2020
2 x týždenne, pondelok - streda
16.00 – 17.00 hod.                    20 lekcií          cena: 112,- €
17.00 – 18.00 hod.                    20 lekcií          cena: 112,- €

09.01.2020 - 31.03.2020
2 x týždenne, utorok - štvrtok
16.00 – 17.00 hod.                    22 lekcií          cena: 124,- €
17.00 – 18.00 hod.                    22 lekcií          cena: 124,- €

10.01.2020 - 19.06.2020 
1 x týždenne, piatok
16.00 – 17.00 hod.                   19 lekcií          cena: 107,- €   
17.00 – 18.00 hod.                   19 lekcií          cena: 107,- €   

 

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:   09.12.2019
POZNÁMKA: Výučba sa nekoná počas sanitárnych dní, školských prázdnin a sviatkov.

 
ZĽAVY - platí pre kurz prípravný, základný, zdokonaľovací
 - poprosíme požiadavky na zľavy uvádzať v prihláške
 
Zľava za tri po sebe nasledujúce kurzy 5 %
Zľava za  päť a viac po sebe nasledujúcich kurzov 10 %
Dvaja rodinný príslušníci v jednom termíne 5 %
Traja rodinný príslušníci v jednom termíne 10 %
Deti  ZŤP 20 %


Základné a zdokonaľovacie plavecké kurzy pre dospelých

 • - plavecké kurzy pre mládež (spravidla od 14 rokov) a dospelých
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - počet osôb v skupine: 6 - 8
 • - stupne výučby: základný, pre pokročilých, zdokonaľovací

TERMÍN KURZU 2020

09.01.2020 - 31.03.2020
2 x týždenne, utorok - štvrtok
18.00 – 19.00 hod.                 22 lekcií          cena: 124,- €

TERMÍN PRIHLASOVANIA DO NOVÉHO KURZU:  09.12.2019

Poznámka: Výučba sa nekoná počas školských prázdnin a sviatkov.
 

Kondičné plávanie

 • - 4 mesačný plavecký program určený záujemcom o dlhodobé kondičné plávanie, ak majú zvládnuté plávanie na úrovni zdokonalovacieho plaveckého kurzu
 • - bazén: Mestská krytá plaváreň Žilina
 • - forma výučby: skupinová
 • - počet detí v skupine: 15
 • - dĺžka lekcie vo vode: 50 minút
 • - frekvencia lekcií: 1 - 3 x týždenne
TERMÍN KURZU 2020
 

09.01.2020 - 20.06.2020
1 - 3 x týždenne, utorok – štvrtok - sobota 
Utorok                         18.00 – 19.00, 20.00 – 21.00             
Štvrtok                        18.00 – 19.00, 19.00 – 20.00              
Sobota                         08.00 – 09.00                                     

Cena:
1 x týždenne               utorok, štvrtok, sobota:85,-€ 
2 x týždenne               utorok-štvrtok,utorok-sobota,  štvrtok-sobota: 153,- €
3 x týždenne               utorok-štvrtok-sobota: 205,- €

Cena je za 6 mesačný turnus!!!

Viac informácii: http://www.plaveckaskolanereus.sk

Napíšte komentár