15. 06. 2021 Vít 30°C Jasno

Kurz Hudobníček

Autor: Simona, Foto: mterapio.sk
hudobnicek

Zdroj: mterapio.sk

Adresa:Kultúrne Centrum Aktivity Trenčín - JUH Telefón:+421 (0) 907 507 868, +421 (0) 915 366 097 E-mail:mterapio@gmail.com www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Agentúra Mterapio ponúka kurzy muzikoterapie /muzikofiletiky, arteterapie/ artefiletiky  pre učiteľov, vychovávateľov, terapeutov, rodičov, animátorov, respektíve pre všetky pomáhajúce profesie. Zároveň kurzy sú aj pre študentov príslušných odborov, ale aj tých ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom ako hudba a umenie ovplyvňuje ľudské a hlavne detské telo, jeho vyjadrovanie, správanie a myslenie.

Organizujeme tiež mnoho rôznych hudobných aktivít a workshopov pre deti a ich rodičov. Každoročne organizujeme denný hudobno - divadeľný tábor pod názvom "LETNÝ DETSKÝ KABARET" v Bratislave a Trenčíne.

Kurz Hudobníček je určený pre deti od 1,5 – 6 rokov. Ide o kolektívne hodiny max. pre 10 detí, na ktorých sa využívajú techniky muzikofiletiky, spevu, rytmické a dynamické hry, pohybové a výtvarné hry spojené s hudbou… Deti majú možnosť spoznať hudobné nástroje ako napríklad  flautu, husle, gitaru, ukulele a nástroje z Orffovho inštrumentára - rumbagule, drevenné paličky, bubienok, tamburína,triangel, zvonček, atď… Cieľom projektu je viesť deti ku kladnému vzťahu k hudbe,pomáhať im s integráciou, k zlepšovaniu jemnej motoriky, koncentrácie, vnímavosti, pamäti a k správnemu rozvoju reči.   

Navštevujeme tiež materské, základné a špeciálne školy a škôlky, kde deťom predstavujeme hudbu a Orffov inštrumentár za pomoci zážitkových aktivít a hier. Snažíme sa viesť deti ku kladnému vzťahu k hudbe, k zlepšovaniu jemnej motoriky, koncentrácie, vnímavosti, pamäti. 

Hudobné aktivity pre deti od 1,5 - 10 rokov

Napíšte komentár