Deň otvorených dverí SHMU

15.03.2019 Autor: Laura , Foto: SHMU
Termín: 23.03.2019 Mesto:Bratislava Čas:10.00-15.00 Zdroj:stránka organizátora
Clip 24

Zdroj: SHMU

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody.

 

Bratislava – Koliba

23. marca 2019 (sobota), od 10.00 h do 15.00 h

Adresa: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

PROGRAM:
Miestnosť č. A-23

 • Monitoring kvality ovzdušia
 • Varovný systém kvality ovzdušia – smogové situácie
 • Emisie
 • Modelovanie kvality ovzdušia 

Miestnosť č. A-217

 • Monitoring sucha
 • Klimatologické posudky a expertízy
 • Klimatologická a zrážkomerná staničná sieť
 • Publikácie, ročenky, zborníky
 • Dostupnosť klimatologických údajov
 • Fenológia a agroklimatológia
 • Mapové produkty klimatologickej služby
 • Spracovanie a analýza výsledkov merania a pozorovania meteorologických prvkov
 • Vzťahy medzi slnečnou aktivitou a klímou
 • Globálny klimatický systém Zeme
 • Zmena a variabilita klímy 

Miestnosť č. D-12

 • Činnosť Odboru klimatologické a zrážkomerné siete 

Miestnosť č. A-342a

 • Činnosť  Odboru meteorologické predpovede a výstrahy. Tvorba a vydávanie predpovedí počasia  a vydávanie výstrah pred nebezpečnými meteorologickými javmi.

Miestnosť č. A-323 

 • Operatívny monitoring nevyhnutný pre hydrologické predpovedanie. 
 • Ďalšie zaujímavosti o Dunaji, rôznych typoch povodní, monitoringu snehu pre účely HIPS a pod. 

Meteorologická stanica

 • Informácie o meracích zariadeniach meteorologických staníc 

Miestnosť č. A-326

 • Radiačný monitoring a žiarenie okolo nás
 • Informácie o radóne 

Zasadačka na 1. posch.

 • Čo všetko nájdeme a čo žije v našich tokoch a prameňoch  informácie o kvalite vody na Slovensku, možnosť pozrieť sa v mikroskope na ukážky organizmov žijúcich vo vode 

Miestnosť č. A-202

 • Ako meriame vodu v potokoch –  informácie o metódach merania povrchových vôd, ukážky prístrojov, súťaž fúkania do hydrometrickej vrtule 

Miestnosť č. A-224

 • Ako meriame vodu vo veľkých tokoch – ukážky mobilnej techniky na meranie veľkých prietokov 

Miestnosť č. A-228

 • Ako meriame vodu na prameňoch a pod zemou – informácie o metódach merania podzemných vôd, ukážky prístrojov 

Miestnosť č. A-223

 • Koľko vody a akú vodu máme pod zemou 

Miestnosť č. A-213

 • Všetko ostatné o tokoch – štátna hydrologická sieť, hodnotenie množstva a kvality vôd, disponibilné zdroje vôd, nakladanie s vodami, poskytovanie informácií verejnosti, ukážky publikácií

 

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár