Plavecká škola Aqua

Autor: Claudinka
Adresa:Iuventa, Karloveská 64, 842 58 Bratislava Telefón:0903 851 099 - Mgr. Martina Kováčová – Maheľová www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Plavecká škola AQUA – IUVENTA pôsobí už 15 rokov. Dosahuje výborné výsledky, ktorých dôkazom je stále stúpajúci záujem o naše plavecké krúžky. Cieľom našej práce je ponúknuť širokej verejnosti činnosť, ktorú môžu vykonávať dlhodobo, t.j. niekoľko rokov. Zvyšovať úroveň plaveckých zručností detí a zdokonaľovaťich v technike plaveckých spôsobov. Zdôrazňujeme, že sa nehodláme venovať výkonnostnému športu, ale snažíme sa zapojiť aj deti a mládež, ktoré na vrcholový šport nemajú predpoklady, alebo dostatok voľného času. Zároveň sme však výbornou prípravkou pre tie deti, ktoré majú talent pre výkonnostné plávanie a rozhodnú sa pokračovať v inom plaveckom oddiely.

  • Plavecká škola poriada krúžky 3 x do roka a výučba je rozdelená na tri semestre: jesenný, zimný a jarný semester.
  • Hlavným cieľom našej školy je naučiť deti plávať dvoma-troma plaveckými spôsobmi, pokročilých plavcov zdokonaliť v technike plaveckých spôsobov a rozšíriť ich plavecké návyky.

S veľmi dobrým ohlasom sme sa začali venovať aj výučbe a zdokonalovaniu plávania dospelých, kde výučba prebieha v ranných hodinách.

Náplň plaveckých krúžkov pre deti

Krúžok pre neplavcov školského veku
vek od 6 rokov

Cieľ kurzu: 
Naučiť deti využívať všetky získané základné plavecké zručnosti rôznych podmienkach, ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody, pohyby dolných a horných končatín, nácvik súhry plaveckého spôsobu, súvislé plávanie krátkych vzdialeností.

Základný plavecký výcvik
oovláda minimálne jeden až dva plavecké spôsoby, vie vydychovať do vody, prepláva bez prerušenia 25 metrov

Cieľ kurzu: 
Rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností a techniky plaveckých spôsobov. zvládnutie plaveckých spôsobov kraul, prsia, znak. Osvojenie si štartov (skok strmhlav), preplávanie minimálne 100 m ľubovoľným spôsobom. Základ metodiky tvorí nácvik a zdokonaľovanie techniky troch plaveckých spôsobov – kraul, prsia, znak - pri súčasnom odstraňovaní chýb v technike. Upevňovanie plaveckých pohybov sa realizuje postupným predlžovaním odplávaných metrov. Plavecký pohyb sa zdokonaľuje neustálym opakovaním vo vodnom prostredí.

Zdokonaľovací plavecký výcvik
ovláda 2-3 plavecké spôsoby, prepláva minimálne 100 metrov

Cieľ kurzu: 
Zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov (kraul, znak, prsia), nácvik a zvládnutie plaveckého spôsobu delfín, základy vybraných prvkov záchrany topiaceho sa, zvládnutie štartov a obrátok, zvyšovanie úrovne koordinačných schopností, ohybnosti, vytrvalosti.

Rekreačno–rehabilitačné plávanie
ovláda minimálne jeden plavecký spôsob, prepláva bez prerušenia 25 metrov

Cieľ kurzu: 
Rekreácia a relaxácia vo vodnom prostredí, rozvoj plaveckých zručností, pohybových schopností, plávanie podľa veku pohybových i zdravotných možností detí, individuálne, v skupine, kraul, znak, prsia výuka správnej techniky, skoky do vody, hry, voľné plávanie. Posilnenie oslabeného svalstva, náprava zlého držania tela, otužovanie, plávanie plaveckými spôsobmi podľa zdravotného postihnutia (kraul, znak), dýchanie pri astme.

Cenník

Mapa: N 48° 10′ 11″ E 17° 3′ 7″

Mapa sa nahráva...

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

  • Bobacik 26.11.2015, 22:33

    Veru , aj nám sa osvedčili a preto ich môžem v pohode ďalším mamičkám s deťmi odporúčať.

  • Matilka 04.12.2014, 23:52

    Hurááá našla som túto plaveckú školu v ponuke. Som veľmi rada lebo som si myslela, že ju tu nenájdem. A teraz k veci ...

    Super kurz ako naučiť svoje dieťa plávať :) My sme dali tam tiež dcéru a nesťažovala sa .

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár