Výstava orieškov a nepapierákov 2018

25.07.2018 Autor: Laura , Foto: FB
Termín: 18.08.2018 Mesto:Košice Čas:9.30-16.00 Zdroj:stránka organizátora

pes

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov (UVP) Vás pozýva na veľkú psiu show VÝSTAVA ORIEŠKOV A NEPAPIERÁKOV organizovaná Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov (U.V.P), prevádzkovateľom košického útulku pre opustené zvieratá.

Kríženca - orieška môžete prihlásiť do dvoch z 12 kategórií, takmer čistokrvného zachráneného psíka bez PP do jednej z 3 kategórií. Ako bonus si môžete zasúťažiť v Trubkovinách a v kruhu Poslušnosť a sociálne správanie a zároveň na záver programu si môžete zasúťažiť a získať hlavné ceny BINGOORECH, BINGOPLEMENO, BINGOÚTULKÁČ, jeden zo súťažiacich z kruhu Poslušnosť a sociálne správanie získa titul EXTRAPES.

Ak sa neprihlásite na Výstavu, môžete si zasúťažiť v Trubkovinách v hlavnom kruhu za poplatok 2 Eura, alebo v malom kruhu Poslušnosť a socializácia taktiež za poplatok 2 Eura. Na Poslušnosť a socializáciu je potrebné sa prihlásiť v malom kruhu už na začiatku výstavy. Ak máte handicapovaného psíka, môžete získať cenu najväčších sympatií publika. Všetci víťazi získajú pekné ceny, ale ani ostatní neodídu naprázdno. 

Termín uzávierky: 17. AUGUST 2018
(môžete sa prihlásiť i priamo na akcii za príplatok + 3 Eur)
Súčasťou programu bude aj:
- množstvo sprievodných súťaží pre deti i dospelých
- ukážky agility, psie triky, frisbee, obedience
- skákací hrad pre deti, trampolína, maľovanie na tvár
- tombola (cena lístku na tombolu 2 Eura)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
(v cene je aj súťaženie v Trubkovinách a v kruhu Poslušnosť):
Za jedného psa v 1 kategórii: 6 Eur
Za jedného psa v 2 kategóriách: 10 Eur
Po uzávierke alebo pri hradení priamo na akcii + 3,50 Eur
Poplatok uhraďte na číslo účtu: SK4509000000000443423053, var. symbol: 8888
Kópiu potvrdenia o uhradení účastníckeho poplatku spolu s vyplnenou
prihláškou zašlite do 17.augusta 2017 na adresu: 
Alexandra Slobodníková, Braniskova 8, 040 01 Košice
alebo mailom na adresu: alexandra.slobodnikova@gmail.com
Celý výťažok z akcie poputuje útulku UVP Košice.

Všeobecné ustanovenia: Výstavy sa môžu zúčastniť krížence a čistokrvné psíky bez PP. Súťažiaci je plne zodpovedný za škody spôsobené jeho psom. Dieťa do 15r. sa môže zúčastniť len v sprievode dospelého.
Výstavy sa nemôžu zúčastniť háravé či ťarchavé sučky, psy vizuálne upravené farbami a agresívne psy. Neprítomnosť na podujatí nie je dôvodom vrátenia účastníckeho poplatku.

Veterinárne podmienky: Pri prezentácii je potrebné predložiť platný očkovací preukaz (platná vakcína proti besnote nie mladšia ako 3 týždne) a potvrdenie od veterinárneho lekára o zdravotnom stave psa (nie staršie ako 3 dni).


Termín a miesto konania: 18. august 2018, park Anička pri detskom areáli
Prezentácia a veterinárna prehliadka: 8,30 – 9,30 hod.
Začiatok programu: 9,30 hod.
Predpokladané ukončenie: 16,00 hod.

 

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár