Vydajte sa s nami za históriou školstva a vysvedčenia

Autor: marylyn, Foto: Haribo, iStock

iStock 512144922

Už čoskoro sa školské zvony rozoznejú naposledy, deti si preberú vysvedčenie a rozutekajú sa na prázdniny.

Dnes sa rozdávanie vysvedčení nesie v slávnostnom duchu, ale nebolo tomu tak vždy. Viete, kam až siaha jeho história, a v ktorom období boli deti klasifikované na osemstupňovej škále? Ako je to s umiestňovaním portrétov hláv štátu a kde sa vzali zberové akcie? Poďte sa s nami pozrieť na túto stránku histórie a zaspomínajte si na svoje vysvedčenia.


Prvé vysvedčenie až v štrnástich rokoch

Všeobecný školský poriadok zavádzajúci povinnú školskú dochádzku vstúpil do platnosti na pokyn cisárovnej Márie Terézie 6. decembra 1774. K rovnakému dátumu sa viaže aj zavedenie vysvedčení, ktorými učitelia hodnotili svojich žiakov. Avšak tie dostávali žiaci až na konci školskej dochádzky, teda v 14 rokoch. Na prelome 19. a 20. storočia sa rozdávali tri rôzne druhy vysvedčenia. Ak žiak dosiahol potrebného veku aj dostatočných znalostí z náboženstva, jazyka a počtov (matematika), získal prepúšťacie vysvedčenie. Pokiaľ mu potrebné zručnosti chýbali a nemal výhľad na zlepšenie, dostal tzv. vysvedčenie na odchod. Frekventačné zas dostali iba tí žiaci, ktorí prechádzali zo všeobecnej školy na strednú. Aby mali rodičia dostatočný prehľad o priebehu štúdia, deti boli hodnotené prostredníctvom školských správ, ktorých prečítanie museli rodičia potvrdiť podpisom.

Od jednotky k desiatke

Od roku 1805 boli žiaci hodnotení podľa 1)dochádzky, a to na škále veľmi usilovná, usilovná a riedka, 2) prospechu na škále veľmi dobrý, dobrý, priemerný, slabý a 3) správania v rozmedzí veľmi dobré, dobré, priemerné a školskému poriadku neprimerané. Vysvedčenie a školské správy mali rôzne podoby, často boli vyzdobené a doplnené o najrôznejšie motívy. Trochu rozdielne pomery vládli na gymnáziách, kde boli študenti do 19. storočia hodnotení dokonca na osemstupňovej škále. Až v roku 1905 boli predpísané jednotné známky aj forma hodnotenia. Systém hodnotenia sa zmenil v čase Protektorátu, kedy boli žiaci hodnotení na šesťstupňovej škále a iba jeden študent z triedy mohol dosiahnuť vyznamenania. O významnejšej zmene klasifikácie sa neskôr premýšľalo až v 60. rokoch 20. storočia, kedy sa uvažovalo buď o zavedení desaťstupňovej škály alebo slovného hodnotenia. Vzhľadom na zmeny v štátnych pomeroch tento návrh nikdy neprešiel. V 90. rokoch sa strhla nová diskusia, ale k úprave zákona došlo až v roku 2004, odkedy je možné hodnotiť žiakov slovne, známkou či ich kombináciou.

Pod dohľadom

Prvá podobizeň cisára sa v triedach objavila v roku 1873. Cieľ bol jediný - vštepiť mládeži lásku k cisárovi a habsburskému domu. Zvyk sa zachoval, a tak na žiakov a študentov od roku 1918 „dohliadal“ Tomáš Garrique Masaryk, od roku 1937 vedľa neho smel visieť aj portrét Eduarda Beneša. Trochu prekvapivý môže byť fakt, že za vlády Protektorátu neexistovalo žiadne nariadenie, podľa ktorého by v každej triede musela byť podobizeň Adolfa Hitlera. Po druhej svetovej vojne sa na určitý čas na stenu vrátil Beneš spoločne so Stalinom. Vznik samostatnej Slovenskej republiky nič nezmenil na tradícii umiestňovania hláv štátu na stenu za katedrou, a to napriek tomu, že súčasný zákon to nijako neupravuje.

Odmenu si zaslúži každý

Dnes sa deti tešia na vysvedčenie, pretože znamená odchod na prázdniny, ale aj pre najrôznejšie darčeky a drobnosti, ktoré od rodičov dostanú za odmenu. Urobte školákom radosť a darujte im napríklad sladkú dobrotu v podobe cukríkov s ovocnou príchuťou HARIBO Goldbären. Na medvedíkoch si s nimi môžete pochutnať aj vy a počas maškrtenia si zaspomínať na študentské časy. :) Aj taká zdanlivá maličkosť urobí radosť každému školákovi a navyše nemusí slúžiť len ako odmena, ale aj ako motivácia. 

Goldbaren produkt 0197 cmyk

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár