Trenčianska hvezdáreň prof. Alojza Cvacha

Autor: Simona, Foto: hvezdaren.tnuni.sk
Adresa:v budove Gymnázia Ľ. Štúra na ulici 1. mája v Trenčíne Telefón: (8:00 – 15:30) +421327400108 E-mail:hvezdaren@tnuni.sk www:stránka organizátora
Hodnotenie:

Hvezdáreň prof. Alojza Cvacha v Trenčíne sa nachádza na streche Gymnázia Ľudovíta Štúra na ulici 1. Mája. Vystupuje sa po schodisku, ktoré je na obrázku.

2017 05 12 212617

Hvezdáreň je  účelovým zariadením Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorého cieľom je popularizácia prírodných,  technických a humanitných vied. Tiež rozvíja záujem z radov detí a mládeže o prírodné a technické vedy. Popri hvezdárni pôsobí aj astronomický krúžok. Hvezdáreň ponúka pozorovania nočnej oblohy, populárne prednášky, diskusie s odborníkmi na témy z rôznych  oblastí vedy a techniky, cestovateľské prednášky, klubovú činnosť a pod. Hvezdáreň, v spolupráci s ostatnými subjektmi pôsobiacimi v Trenčíne, poriada rozličné aktivity, ako napríklad „Dni Maximiliána Hella“, vedecko-popularizačnú konferenciu s účasťou širokej verejnosti, rôzne pozorovateľské expedície zamerané na výskum a sledovanie  meteorických rojov, jarnú školu časticovej fyziky pre stredoškolákov „Masterclasses“, akciu s názvom „Hvezdáreň na cestách“, určenú pre obyvateľov Trenčianskeho kraja, „Slnko v lete“ na kúpaliskách, „Hudobná hvezdáreň“ na popularizáciu vedy na letných hudobných  festivaloch, a podobne.

95dde2659b

Otváracie hodiny pre verejnosť >>

VSTUP ZDARMA.

História astronómie v Trenčíne

S astronómiou sa v Trenčíne stretávame už v pol. 17. storočia, keď v Trenčíne začalo  fungovať astronomické observatórium jezuitského rádu.  V roku 1644 vyšla v Trenčíne prvá astronomická publikácia a zároveň prvý kalendár na Slovensku vôbec. Spomedzi jezuitov – astronómov , ktorí v Trenčíne pôsobili, môžeme spomenúť mená ako Maximilián Hell, podľa ktorého  - ako jediného Slováka - nesie pomenovanie i kráter na Mesiaci. Vyznamenal sa predovšetkým svojimi výpočtami dráh telies  a prechodu (zatmenia)  Slnka  planétou Venuša. Ďalšími menami spojenými so stredovekým observatóriom pri jezuitskom kolégiu boli  František Borgia  Kéry, Ján Šajnovič a František  Weiss. Observatórium zaniklo po zrušení jezuitského rádu v roku 1776.

V roku 1968 rozhodla vláda  ČSSR o vybudovaní hvezdární v každom z najväčších okresov. Preto sa začiatkom roka 1969 začalo s úpravou budovy na terajšej ulici 1. mája  pre účely budúcej hvezdárne. Stavbu sa podarilo dokončiť v roku 1970. Hvezdáreň v Trenčíne začala oficiálne svoju činnosť 1. februára 1973, bola súčasťou Okresného osvetového strediska. Profesorovi Cvachovi sa podarilo dostať z hvezdárne v Hlohovci na vtedajšiu dobu špičkový astronomický ďalekohľad  Newton s priemerom zrkadla 31 cm a s ohniskovou vzdialenosťou 1500 cm. Hvezdáreň mala dve oddelenia - pozorovateľské a popularizačné. Nachádzali sa tu okrem pozorovateľne aj klubové, prednáškové, kancelárske a ubytovacie priestory. Postupne sa vybavila menšími prenosnými  astronomickými prístrojmi. Po roku 1989 sa budova stala v rámci reštitúcie majetkom rehoľného rádu. Ten priestory observatória prebudoval na kláštor a samotná pozorovateľňa sa stala nedostupnou a nefunkčnou. V rámci spolupráce medzi spoločnosťou TAS  a Gymnáziom Ľudovíta Štúra bol vypracovaný projekt nového objektu astronomickej pozorovateľne. Projekt podporil aj Trenčiansky samosprávny kraj, a tak sa v polovici roka 2005 začalo s úpravou strechy na budove gymnázia. Od januára 2006 je tu  nová astronomická pozorovateľňa , ktorá nesie meno zakladateľa a prvého riaditeľa hvezdárne v Trenčíne, prof. Cvacha. Pozorovateľňa bola v roku 2010 zatvorená. V apríli 2017 ju opäť otvorila Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v  spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom.

a625ff87f5

Hlavný ďalekohľad

Je to ďalekohľad Newtonovho typu s priemerom zrkadla 310 mm. Ohnisková vzdialenosť je 1500 mm. Je postavený na anglickej vidlicovej montáži. Jeho autormi sú známi stavitelia astronomických ďalekohľadov –  Gajdušek a  Kozelski, ktorí ďalekohľad pôvodne skonštruovali pre hvezdáreň v Hlohovci. Odtiaľ ho  v roku 1974  za symbolickú cenu získal pán profesor Cvacho pre Astronomický kabinet v Trenčíne, kde bol hlavným pozorovacím prístrojom. Od roku 1990 bol ďalekohľad uložený v priestoroch starej hvezdárne, kde až do roku 2006 chátral. Následne sa ho podarilo aspoň čiastočne zrekonštruovať firme PLC Systems. V roku 2010 prešiel prístroj procesom automatizácie, a následne v roku 2016 komplexnou rekonštrukciou na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Mapa: N 48° 53′ 34″ E 18° 2′ 8″

Mapa sa nahráva...

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár