Ekorok s Nestlé 2017

18.04.2017 Autor: Externý prispievateľ, Foto: CVC PD
Termín: 21.04.2017 Mesto:Prievidza Zdroj:stránka organizátora
Ekorok

Za účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti budú pri príležitosti osláv „Dňa Zeme“ žiaci siedmich prievidzských základných škôl prezentovať svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2016/2017 v rámci projektu „Ekorok s Nestlé“. Tento projekt už 14. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ Spektrum a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia hlavne vo svojom okolí a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít. Deti realizáciou rôznych aktivít zvyšujú svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody. Tento rok mal projekt názov „Život pod lupou“ a bol zložený z troch častí. 

Program na Námestí slobody v čase od 9.30 do 12:00 hod.:

9:30                  začiatok prezentácie aktivít ZŠ v stánkoch
9:40                  slávnostné otvorenie
9:50 – 11:30     kultúrny program ZŠ, MŠ a hostí
11:30 – 12:00   záverečné vyhodnotenie a ocenenie, záver

Projekt „Život pod lupou“, ktorý mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. pripravili na šk. r. 2016/2017 prebiehal v nasledovných častiach:

-          V 1. časti „Zelený nápad“ realizovali 2 vybrané ZŠ a 1 MŠ na základe svojho projektu plán revitalizácie a obnovy časti okolia, alebo priestorov základnej a materskej školy. V tomto školskom roku boli vybrané projekty ZŠ Ul. Rastislavova, ZŠ Ul. Energetikov a MŠ Náb. sv. Cyrila.

-          V 2. časti s názvom „Ekoinfo“ realizovali školy do 12. 4. 2017 rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Tento rok sa zamerali na krátkodobé pokusy s pozorovaním prírodných javov, pozorovanie mikroorganizmov, buniek, častí rastlinného a živočíšneho tela, vychádzky spojené s pozorovaním drobných organizmov, bádateľské aktivity, čistenie okolia a prírody, zberové aktivity a iné. O  uskutočnených aktivitách ZŠ pravidelne informovali na svojich internetových stránkach.

-          Záverečná 3. časť projektu„Deň zeme“ sa uskutoční v piatok 21.4. na Námestí slobody za účasti zástupcov siedmich základných škôl, mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko, s.r.o. Žiaci budú prezentovať svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2016/2017 v rámci projektu „Ekorok s Nestlé“ pod názvom „Život pod lupou“. Vytvorili ich za pomoci svojich učiteľov a koordinátorov. Prezentácie doplnia žiaci kultúrnym programom plným tanca, spevu a zábavy. Pre návštevníkov si mladí dobrovoľníci CVČ pripravia tvorivú dielnu, v ktorej si deti z odpadového materiálu vyrobia zvonkohru a netradičné pohybové aktivity. Animátori zo Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ) Cats spríjemnia dopoludnie rôznymi súťažami o životnom prostredí.

Komentáre Napíšte užívateľskú recenziu

Túto stránku zatiaľ nik nekomentoval. Buďte prvý!

RSS komentárov na tejto stránke | RSS všetkých komentárov

Napíš komentár